2016-03-02 10:44:00

Biskoparna i Costa Rica: Barmhärtighet, motgift mot våld


Barmhärtighet är ett sant motgift mot våldet: Detta är sammanfattningen av meddelandet som Costa Ricas biskopskonferens sände ut i samband med deras 111:e ordinarie sammanträde. Titeln på meddelandet är en kort fråga: Barmhärtighet eller våld?

260 personer dödades i landet under år 2015 och en fjärdedel av morden har varit kopplade till narkotikahandel. Biskoparna kallar detta för en slags epidemi. Andra data som de framhåller i sitt meddelande är, att på mindre än 10 år har mord av barn fördubblats. Under år 2014 tog landets sjukhus emot 2400 skadade barn och under år 2015 3100. Biskoparna påminner om att våld i hemmet dessutom har ökat. Även mobbing har fått ungdomar att ta sina liv. De tillägger att över en miljon av landets invånare lider av hunger och fattigdom och brist på ett värdigt liv och ordentlig medicinsk vård. Den sociala otryggheten växer och är utom kontroll.

Den katolska kyrkan i San José skriver att orsakerna till våldet i landet beror på ojämlikhet med brist på en ekonomisk utvecklingsmodell för allas bästa, massmedias snedvridna bild, brist på vittensbörd av mänskliga värden i skolor, misstron till institutioner och oändliga fall av korruption. Biskoparna skriver att det handlar om grundläggande moraliska problem som berör uppfattningen om människan.

Men det finns även hopp för Costa Rica skriver biskoparna och ber avslutningsvis till landets samtliga institutioner, media och familjer att fostra ungdomarna i barmhärtighet, så att dessa kan bryta mönstret som landet har hamnat i och bygga upp ett fredligt Costa Rica där varje människa respekteras.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.