2015-10-31 16:57:00

Pāvests tiekas ar kristīgajiem uzņēmējiem


31. oktobrī pāvests pieņēma audiencē Kristīgo uzņēmēju apvienības pārstāvjus. Kā atzīmēja Francisks, apvienības mērķis ir būt par attīstības kaldinātājiem kopējā labuma dēļ. „Lai to paveiktu, jūs piešķirat lielu nozīmi kristīgajai formācijai, ko īstenojat, sekojot Baznīcas Sociālajai mācībai,” atzīmēja pāvests. Svētais tēvs aicināja kristīgos uzņēmējus ar vārdiem un rīcību kalpot par piemēru visai uzņēmēju pasaulei.

Tā kā kristīgie uzņēmēji ietilpst ekleziālā, bīskapu atzītā apvienībā, viņi ir aicināti būt uzticīgi evaņģēliskajām instancēm un Baznīcas sociālajai mācībai ģimenē, darbā un sabiedrībā. Pāvests uzsvēra, ka šī liecība ir ļoti svarīga. Tāpēc viņš iedrošināja dzīvot saskaņā ar savu aicinājumu, vadoties pēc misionārā gara.

Pāvests atzīmēja, ka uzņēmumi var kļūt par svētdarīšanas vietām, ja katrs uzņemsies veidot brālīgas attiecības starp uzņēmējiem, uzņēmumu vadītājiem un strādniekiem, veicinot līdzatbildību un sadarbību kopējo interešu labā. Būtisks pienākums ir veltīt īpašu uzmanību darbinieku dzīves kvalitātei, jo viņi ir visdārgākais uzņēmuma resurss. Tāpat īpašā veidā ir jāveicina harmonija starp darbu un ģimeni.

Sevišķu uzmanību Francisks pievērsa uzņēmumos nodarbinātajām sievietēm. Pastāv izaicinājums ievērot viņu tiesības uz pilnīgi novērtētu darbu un vienlaikus arī sieviešu mātišķības aicinājumu un klātbūtni ģimenē.

Pāvests atzīmēja, ka bieži vien sieviete atnāk pie priekšnieka, lai pateiktu, ka ir stāvoklī un priekšnieks paziņo, ka mēneša beigās tai būs jaatstāj darbs. Francisks uzsvēra, ka sievietei ir tiesības gan uz darbu, gan mātes tiesības.

Uzrunājot uzņēmējus, Francisks teica arī, ka nepietiek ar labdarības pasākumiem, ir vajadzīgs virzīt visu ekonomisko aktivitāti evaņģēliskā veidā, proti, kalpojot cilvēkam un kopējam labumam.

Svētais tēvs vērsa uzmanību arī uz jauniešiem, kuru bezdarbs sastāda gandrīz pusi. Uzņēmējiem šādas situācijas priekšā ir jābūt radošiem, veidojot darba iespējas.

Uzņēmējus, viņu ģimenes un darbiniekus pāvests novēlēja svētā Jāzepa aizbildniecībai, kā viņš izteicās „lielā svētā Jāzepa” aizbidniecībai, un lūdza tiem Kunga svētību.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.