2015-10-26 15:27:00

Pāvests čigāniem: „Lai jūsu tautai sākas jauna vēsture!”


Romā noslēdzies vispasaules čigānu svētceļojums. Uzturējušies mūžīgajā pilsētā četras dienas, pirmdien Pāvila VI zālē čigāni tikās ar pāvestu Francisku. Svētais tēvs viņus sveica ar vārdiem „O Del si tumentsa!” – „Kungs lai ir ar jums!” Pāvests atzīmēja, ka daudzi ir ieradušies no tālām zemēm. Šogad aprit 50 gadi, kopš ar čigāniem viņu apmetnēs pie Pomēcijas, netālu no Romas, tikās pāvests Pāvils VI. Tas ir svarīgs notikums šīs tautas vēsturē. Tieši šīs jubilejas sakarā čigāni ar Itālijas Bīskapu konferences fonda „Migrantes” materiālo un organizatorisko atbalstu,  šais dienās bija mērojuši ceļu uz Romu.

Pāvests teica, ka spēcīga zīme, kas liecina par čigānu etnisko grupu garīgo izaugsmi, ir aizvien pieaugošais paacinājumu skaits uz priesterību un reliģisko dzīvi. Francisks atzīmēja, ka čigānu svētceļojumu vada viņu tautības bīskaps Devprasads Ganava. „Uz jums, dārgie konsakrētie, jūsu brāļi un māsas raugās ar uzticību un cerību tāpēc, ka jums ir šī loma Baznīcā un tāpēc, ka varat daudz ko paveikt sabiedrības un Baznīcas izlīgšanas procesā,” teica pāvests.

Francisks atzina, ka viņam nav svešas čigānu tautas problēmas. Apmeklējot Romas perifērijas draudzes, viņam ir bijusi izdevība iepazīties ar šīs tautas dzīves apstākļiem, darba un nepieciešamo iztikas līdzekļu trūkumu, kā arī ar sanitāro situāciju. Svētais tēvs sacīja:

„Vēlos, lai arī jūsu tautai sākas jauna vēsture. Lai tiek atšķirta jauna lappuse! Ir atnācis laiks izskaust gadsimtiem ilgušos aizspriedumus un savstarpējo neuzticību, kas bieži vien ir diskriminācijas, rasisma un ksenofobijas pamatā. Neviens nedrīkst justies izolēts un neviens nav autorizēts bradāt citu cilvēku cieņu un tiesības.”

Pāvests pamudināja pašus čigānus pilsētās, kurās valda individuālisms, veidot humānākas perifērijas, stiprināt brālīguma un dalīšanās saites. „To jūs varat darīt, ja esat labi kristieši un atsakāties no visa, kas nav šī vārda cienīgs – no viltībām, apmānīšanas, krāpšanās, strīdiem. Jums ir nepieciešams jūsu tautas dēla, svētīgā Zeffirino Himeneza Mallas piemērs, kas atšķīrās ar saviem tikumiem, pazemību un godīgumu, kā arī ar lielo godbijību pret Dievmāti, godbijību, kas viņu veda līdz pat moceklībai un darīja viņu zināmu kā „Rožukroņa mocekli”.

Pāvests aicināja čigānus nepieļaut situācijas, ka masu saziņas līdzekļiem un publiskajai domai būtu iemesls runāt par tiem sliktu. Tāpat kā visus pilsoņus, arī čigānus Francisks aicināja respektēt likumu, veikt savus pienākumus pret citiem un integrēties sabiedrībā, vēl jo vairāk, caur jaunajām paaudzēm. Redzot zālē daudzus bērnus un jauniešus, pāvests sacīja, ka tie ir tautas nākotne, par kuru izglītošanu un cieņu sabiedrībā ir jārūpējas jau šodien. „Jūsu bērniem pieder tiesības apmeklēt skolu. Neliedziet to viņiem!” aicināja Francisks.Viņš norādīja, ka ir svarīgi, lai pamudinājums mācīties nāk no pašas ģimenes.

No civilajām institūcijām, savukārt, tiek prasīts, lai tās nodrošinātu adekvātas formācijas programmas jaunajiem čigāniem, ļaujot iespēju mācīties arī visnabadzīgāko ģimeņu bērniem. Integrācijas process prasa, lai arī pārējā sabiedrība pazītu čigānu kultūru, vēsturi un vērtības.

Tikšanās noslēgumā pāvests novēlēja čigānus Jaunavas Marijas, kuru viņi īpaši godina tautā iemīļotā attēla „Čigānu Dievmāte” priekšā, kā arī svētīgā Zeffirino Mallas aizbildniecībai.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.