2015-10-23 14:16:00

Pāvests paziņo par jauna dikastērija izveidošanu


Ceturtdien, 22. oktobrī, iesākot Bīskapu sinodes par ģimenes aicinājumu un misiju Baznīcā un mūsdienu sabiedrībā pēcpusdienas sesiju, pāvests Francisks paziņoja lēmumu izveidot jaunu struktūrvienību. „Esmu nolēmis izveidot jaunu dikastēriju, kura kompetencē būs kristīgo laju, ģimeņu un dzīvības jautājumi. Jaunā institūcija aizvietos Pontifikālo laju padomi un Pontifikālo ģimeņu padomi, un tā sastāvā tiks iekļauta arī Pontifikālā akadēmija «Pro Vita»,” sacīja Svētais tēvs. Sinodes tēvus viņš informēja arī par speciālas komisijas izveidošanu, kuras uzdevums būs sagatavot dokumentu, kas noteiks jaunā dikastērija lomu un darbības mērķus. Dokuments tiks izskatīts Kardinālu padomes (K-9) sanāksmē, kas notiks no 10. līdz 12. decembrim Vatikānā. Atgādinām, ka līdz šim Pontifikālo laju padomi vadīja kardināls Staņislavs Rilko, bet Pontifikālo ģimeņu padomi arhibīskaps Vinčenco Paļja.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.