2015-10-23 12:58:00

Mainīties līdzi laikiem!


„Laiki mainās un arī mums, kristiešiem, ir nemitīgi jamainās,” aicināja pāvests 23. oktobra rīta dievkalpojumā. Homīlijā Francisks kavējās pārdomās par izšķirošanu, kas jāveic Baznīcai raugoties uz „laiku zīmēm”, neiekrītot konformisma ērtībās, bet ļaujot iedvesmoties no lūgšanas.

„Laiki dara to, kas tiem jādara – tie mainās,” teica pāvests. Savukārt, kristiešus viņš aicināja darīt to, ko vēlas Kristus: novērtēt laikus un mainīties tiem līdzi, paliekot stipriem Evaņģēlija patiesībā. „Tas, ko nedrīkst pieļaut, ir mierīgais konformisms, kas liek palikt nekustīgiem,” brīdināja Francisks.

Raugoties uz šīsdienas Svēto Rakstu lasījumu no Pāvila vēstules romiešiem, pāvests atzīmēja, ka apustulis ar lielu spēku sludina brīvību, kas mūs ir paglābusi no grēka. Evaņģēlija fragmentā Jēzus runā par „laiku zīmēm” un par liekuļiem sauc tos, kas šīs zīmes saprot, bet neīsteno tās Dieva Dēla laikā. Dievs mūs ir radījis brīvus un lai dzīvotu saskaņā ar šo brīvību, ir jāatveras Gara spēkam un jāsaprot labi, kas notiek mūsos un ārpus mums, izmantojot izšķirošanas metodi.

„Mums ir brīvība, lai izvērtētu to, kas notiek mums apkārt. Taču, lai izvērtētu, ir labi jāzina, kas patiešām mums apkārt notiek. Kā to izdarīt? Kā izdarīt to, ko Baznīca sauc par „laika zīmju pazīšanu”? Laiki mainās. Pazīt šīs parmaiņas, pazīt dažādus laikus un laiku zīmes ir kristīgās gudrības sastāvdaļa. Ko nozīmē viena un otra lieta? Un tas ir jādara bez bailēm, ar brīvību.”

Francisks atzīst, ka tas nav viegli, jo pastāv daudzi ārēji nosacījumi, kas izdara spiedienu arī uz kristiešiem, daudzus vedot pie nekā nedarīšanas, kas ir ērtāk.

„Šis ir darbs, ko mēs parasti nedarām: mēs piemērojamies, nomierinām sevi ar „man teica, es dzirdēju, ļaudis runā, es lasīju...” un jūtamies mierīgi. Bet kāda ir patiesība? Kāda ir vēsts, ko Kungs grib man dot ar šo laiku zīmi? Lai saprastu laiku zīmes, vispirms ir nepieciešams klusums. Ir jāpaklusē un jāpavēro. Un pēc tam savā iekšienē ir jāpārdomā. Tā piemēram: kāpēc šodien ir tik daudzi kari? Kāpēc kaut kas ir noticis? Un ir jālūdzas... Klusums, pārdomas un lūgšana. Tikai tādā veidā mēs varēsim saprast laiku zīmes, to, ko grib teikt Jēzus”.

Saprast laiku zīmes nav tikai kultūras elites darbs. Pāvests atgādināja, ka Jēzus nesaka „skatietieties, kā dara universitātēs, kā dara doktori, kā dara intelektuāļi...” Jēzus runā ar zemniekiem, kas savā vienkāršībā prot atšķirt graudus no nezālēm”.

„Laiki mainās un arī mums, kristiešiem, ir nemitīgi jāmainās. Ir jāmainās, paliekot stipriem ticībā Jēzum Kristum, stipriem Evaņģēlija patiesībā, taču mūsu attieksmei ir nemitīgi jākustas līdzi laika zīmēm. Mēs esam brīvi. Esam brīvi, jo mums ir brīvības dāvana, ko devis Jēzus Kristus. Bet mūsu darbs ir raudzīties, kas notiek mūsos, izšķirt mūsu jūtas, mūsu domas, kā arī raudzīties, kas notiek ārpus mums un izšķirt laiku zīmes. Ar klusumu, pardomām un lūgšanu.”

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.