2015-10-22 15:36:00

Svätý Otec v rannej homílii: Naše úsilie otvára dvere Duchu Svätému


Vatikán 22. októbra - Úsilie kresťana otvára dvere srdca Duchu Svätému, uviedol pápež František v homílii dnešnej rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Konverzia je pre kresťana „úlohou, prácou na každý deň“, ktorá nás vedie k stretnutiu s Ježišom, zdôraznil Svätý Otec a ako príklad tohto rozpovedal príbeh matky trpiacej na rakovinu, ktorá urobila všetko pre to, aby nad chorobou zvíťazila.

Pápež František inšpirovaný Listom svätého Pavla Rimanom v homílii zdôraznil, že naše posvätenie si vyžaduje každodennú námahu. Svätý Pavol používa „obraz zo športu“, obraz človeka, ktorý trénuje, aby sa pripravil na zápas, čo chce veľké úsilie, a hovorí: ‚A keď tento vynakladá toľko úsilia preto, aby zvíťazil v zápase, čo my, ktorí sa musíme dopracovať k tomu veľkému víťazstvu neba, ako budeme postupovať?‘ Sv. Pavol nás „naliehavo povzbudzuje, aby sme napredovali v tomto úsilí“:

„‚Otče, máme si myslieť, že posvätenie príde skrze úsilie, ktoré vynakladáme, tak ako vďaka drezúre príde víťazstvo pre toho, kto robí šport?‘ - Nie. Úsilie, ktoré my vynakladáme, táto práca dennej služby Pánovi s našou dušou, s naším srdcom, s naším telom, s celým naším životom, len otvorí dvere Duchu Svätému. Je to on, kto do nás vstúpi a zachráni nás! On je darom v Ježišovi Kristovi! Inak by sme sa podobali fakírom, nie? My nie sme fakíri. My naším úsilím otvárame dvere.“

Pápež uznanlivo poznamenal, že je to úloha náročná, „pretože naša slabosť, dedičný hriech, diabol nás vždy tiahnu späť“. A dodal, že autor Listu Hebrejom „varuje pred týmto pokušením ustúpiť“, pokušením „vrátiť sa, poddať sa“. Musíme ísť vpred, stále, každý deň trochu, aj keď sú s tým spojené veľké ťažkosti“:

 „Pred niekoľkými mesiacmi som stretol jenu ženu. Mladú matku rodiny, dobrej rodiny. Mala rakovinu, zhubný nádor. Ale ona vyzerala šťastná, robila veci tak ako keby bola zdravá. A hovoriac o tomto vystupovaní mi povedala: ‚Otče, dávam všetko do toho, aby som zvíťazila nad rakovinou!‘ Tak aj kresťan. My, ktorí sme dostali tento dar v Ježišovi Kristovi a prešli sme od hriechu, od života v neprávosti k životu darovania sa v Kristovi, v Duchu Svätom, musíme robiť to isté. Každý deň jeden krok. Každý deň nejaký krok.“

Pápež František ďalej v homílii naznačil i niektoré pokušenia, ako napr. chuť ohovárať niekoho. V tomto prípade, ako povedal, je potrebné vyvinúť úsilie, aby som bol ticho. Alebo, pokračoval, „keď sa nám trochu drieme“ a „nemáme chuť modliť sa“, ale potom sa predsa pomodlíme aspoň trochu. Začať treba od maličkostí, prízvukoval Svätý Otec:

„Pomôžu nám nevzdať sa, necúvnuť, nevrátiť sa k neprávosti, ale pokročiť smerom k tomuto daru, tomu prísľubu Ježiša Krista, ktorým bude práve stretnutie s ním. Prosme si od Pána túto milosť: byť dobrými, byť dobrí v tomto tréningu života smerom k stretnutiu, pretože sme dostali dar ospravedlnenia, dar milosti, dar Ducha v Kristovi Ježišovi.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.