2015-10-20 13:48:00

Pāvesta ievadvārdi kardināla Karlo Martini grāmatai


„Mantojums, ko mums atstājis kardināls Martini, ir dārga dāvana. Viņa dzīve, viņa darbi un viņa vārdi stiprina cerību un sniedz atbalstu daudziem cilvēkiem, kuri meklē garīgumu,” lasām Milānas arhibīskapa apkopoto rakstu sējuma pirmās grāmatas ievadvārdus, ko uzrakstījis pāvests Francisks. Sējums sākas ar grāmatu „Le cattedre dei non credenti” („Neticīgo katedras”), kas klajā nāks 22. oktobrī. Pirms 3 gadiem mūžībā aizgājušais kardināls Karlo Martini, izcilais Bībeles tekstu pētnieks, sniedzis svarīgu ieguldījumu ekumeniskā un starpreliģiju dialoga veicināšanā. „Kardināls Martini skatiens pacēlās pāri izveidotām robežām, aicinot Baznīcu būt misionārai un atvērtai,” raksta Francisks, norādot, ka ordeņa līdzbrālis palīdzēja atklāt „Evaņģēlija universālo vēstījumu, kas nes gaismu un iedvesmu visiem cilvēkiem. Viņa liecība ir uzmudrinājums kopīgi pārdomāt par to, kā veidojam savas planētas nākotni. Grāmata būs labs palīglīdzeklis mūsdienu pasaulē, kurā valda šķelšanās un dehumanizācijas spēki.” 

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.