2015-10-15 13:34:00

Dievs ir lielāks pār mūsu problēmām!


Vatikānā turpinās Bīskapu sinode par ģimenes misiju Baznīcā un mūsdienu sabiedrībā. Tajā piedalās arī Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka Evaņģēlija sludināšana saistās ar izteiksmes veida atjaunošanu. «Šodien nevaram runāt ar neticīgajiem, lietojot sarežģītus teoloģiski filozofiskos terminus,» sacīja arhibīskaps. Viņš skaidroja, ka sinodes tēvu debatēm ir divi atslēgas vārdi: žēlsirdība un patiesība. «Zināms, ka Baznīcai ir jābūt žēlsirdīgai pret grēciniekiem, bet, lai tāda būtu, grēciniekam ir jāatzīst savs grēks. Mēs nevaram atkāpties no patiesības. Tāpēc meklējam veidus, kā vienot žēlsirdību un patiesību,» skaidroja Stankevičs.

Rīgas arhibīskaps pauda atzinību par Vācijas pilsētā Augsburgā 2007. gadā izveidoto lūgšanas namu Gebetshause Augsburg, kur cilvēki lūdzas 24 stundas diennaktī. «Esmu pārsteigts, ka tomēr arī tik sekularizētā valstī ir iespējams atmodināt cilvēkos alkas pēc Dieva un svētuma apziņas. Katru gadu šajā lūgšanu vietā ierodas daudzi ticīgie. Viņu skaits jau sasniedzis vairākus tūkstošus,» viņš piebilda.

Baznīcas gani ir aicināti vest cilvēkus pie Dieva. Arī mūsdienās, tāpat kā agrāk, cilvēks ilgojas pēc Dieva, patiesības un droša ceļa pa kuru iet. Baznīcas Latvijā vadītājs uzsvēra, ka katra ticīgā sirdsapziņai ir primārā nozīme attiecībās ar Dievu, bet tai ir jābūt labi izveidotai. Tā nebalstās uz paša veidotiem principiem, bet uz patiesību.

Sirdsapziņa ir evaņģēliskās misijas un pastorālās aprūpes vieta. Garīdznieku uzdevums ir sludināt patiesību un palīdzēt cilvēkam, kurš savā subjektīvajā sirdsapziņā var justies attaisnots, atklāt objektīvo patiesību un Baznīcas mācību. Mēs nevaram noklusēt, kad cilvēks pēc šķiršanās dzīvo jaunās attiecībās vai ir aktīvs homoseksuālists, caur attaisnojumu, kas izriet no subjektīvās sirdsapziņas, saka, ka neredz nekādus šķēršļus, lai saņemtu svēto Komūniju. Šādām personām ir jāsaka patiesība, tās nepazemojot un neatgrūžot.

Kustība «Laulāto Tikšanās» un arhibīskapa pieminētais lūgšanu nams liecina, ka šodien situācija nav bezcerīga, ka «Dievs ir lielāks pār mūsu problēmām.» «Ja sekularizēto sabiedrību uzrunā saprotamā valodā, tad tā labprāt klausās,» piebilda Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. 

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.