2015-10-14 15:29:00

Uganda: ciemos tiek gaidīts jau trešais pāvests


Kenija, Uganda un Centrālāfrika gatavojas uzņemt pāvestu Francisku. Īpaša privilēģija vietējo bīskapu skatījumā pieder Ugandai, jo šeit ieradīsies jau trešais pāvests. Ugandā Francisks uzturēsies no 27. līdz 29. novembrim. Pirms tam šo Austrumāfrikas zemi apmeklēja Pāvils VI un Jānis Pāvils II. Ugandas bīskapi pastorālajā vēstulē aicina ticīgos lūgties par garīgu atjaunošanos. Uganda ir mocekļu zeme. Savus dzīvības upurus šeit ir salikuši gan vietējie iedzīvotāji, gan misionāri. Pateicoties mocekļiem, Ugandā ir vitāla Baznīca ar 15 miljoniem ticīgo. Bīskapi atzīmē, ka tai ir liela loma valsts sociālajā atjaunotnē ar tās skolām, slimnīcām un dažādām cilvēciskās attīstības veicināšanas programmām.

„Pāvesta vizīte būs izdevīgs brīdis, lai pārdomātu par Baznīcas izaicinājumiem šodien,” raksta bīskapi. Viņi ar nožēlu konstatē, ka pastāv liela plaisa starp apliecināto un dzīvē praktizēto ticību, starp Evaņģēliju un dažām tradicionālajām praksēm, tādām, kā poligāmija, izmēģinājuma laulības, buršanās. Ģimeni, savukārt, apdraud laulāto neuzticība, vardarbība mājās, mazgadīgo darba izmantošana, alkoholisms, nabadzība, slimības, tai skaitā AIDS.

1969. gadā, apmeklējot Ugandu, pāvests Pavils VI aicināja ticīgos būt par misionāriem pašiem sev. Tas nozīmē padziļināt zināšanas par ticību un Baznīcu, kas nav savienojamas ar korupciju, amoralitāti, visatļautību, māņticību, netaisnību, vardarbību un egoismu, kas, kā norāda bīskapi, šodien raksturo Ugandas sabiedrību.

Bīskapi aicina ticīgos labāk iepazīt Baznīcas sociālo mācību, jo īpaši tajā ietverto miera tematu, lai varētu kļūt par vienotības un izlīgšanas instrumentiem ģimenē un sabiedrībā. Vēl Ugandas Baznīcas gani aicina studēt pāvesta Franciska encikliku „Laudato si”, kurā cilvēki tiek pamudināti veidot jaunas attiecības ar apkārtējo vidi.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.