2015-10-09 14:02:00

Baznīca, rūpējoties par ģimeni, veic lielu darbu cilvēces labā


Kardināls Gerhards Ludvigs Millers atzīst, ka Katoliskā Baznīca, rūpējoties par ģimeni, veic lielu darbu cilvēces tagadnes un nākotnes labā. Intervijā televīzijas kanālam Salve Ticības mācības kongregācijas prefekts paskaidroja, ka ģimene ir "ikvienas sabiedrības balsts un pamats. Dievs radījis vīrieti un sievieti, lai sieviete būtu māte un vīrietis būtu tēvs. Viņi ir viena miesa un viena dvēsele, un šī laulība ir uz mūžu." Vācu kardināls pauda apmierinātību par Bīskapu sinodes pirmo dienu norisi. "Svētais tēvs savā homīlijā uzsvēra, ka Baznīcas mācība balstās uz Svētajiem Rakstiem, Dieva Vārdu, un šī iemesla dēļ mēs, cilvēki, nedrīkstam to izmainīt. Vēlamies, lai sinode dotu skaidru vēstījumu par mīlestību starp vīrieti un sievieti, kā arī par ģimeni, kas ir atvērta dzīvībai," sacīja kardināls Millers. Viņš uzsvēra, ka par sinodi lūdzas miljoniem ticīgo visā pasaulē. Kardināls Millers pauda pārliecību, ka pāvesta vadībā tā norisināsies mierīgi un sniegs augļus. No ārpuses pienāk daudzi un dažādi ieteikumi, bet, kā paskaidroja Francisks, sinode nav parlaments un tajā nav frakciju, kas cīnās savā starpā. Bīskapus vada Svētais Gars. Viņi vēlas, lai caur domu apmaiņu, nereti caur smagām un asām diskusijām, uzvarētu patiesība, sacīja Ticības mācības kongregācijas prefekts.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.