2015-10-08 14:54:00

Dievs nekad nepamet taisnīgos


Dievs nekad nepamet taisnīgos, bet to, kuri sēj ļaunumu, vārdi debesīs paliek nezināmi – sacīja pāvests ceturtdienas rīta Svētās Mises homīlijā. Daudzu cilvēku vārdā Francisks uzdeva sasāpējušu jautājumu: Kāpēc ar mums notiek viss kaut kas ļauns? Četrdesmit gadus veca sieviete, kurai ir vīrs un trīs bērni, saslimst ar ļaundabīgu vēzi un tiek pienaglota pie gultas... Kāpēc? Sirmai mātei, kura no savām rokām nekad nav izlaidusi rožukroni, mafija nogalina dēlu… Kāpēc? Daudzi nevainīgi cilvēki tiek pakļauti smagiem pārbaudījumiem. „Kāds labums, ka mēs sargājam Viņa baušļus”, kamēr „augstprātīgie”, darīdami ļaunu, vairojas un, kaitinādami Dievu, paliek neskarti? – jautāja pāvests ar pravieša Malahija vārdiem.

Cik gan bieži mēs to redzam slikto cilvēku dzīvē – to, kuri dara ļaunu, dzīvē. Mums liekas, ka viņiem dzīvē klājas labi. Viņiem ir viss, ko vēlas. Viņiem nekā netrūkst. Kāpēc Kungs? Tas ir viens no daudzajiem „kāpēc”. Kāpēc šim nelietim, kuram nekas nav svarīgs – ne Dievs, ne citi cilvēki, kurš ir netaisnīgs un ļauns, viss dzīvē klājas labi? Kāpēc viņam ir viss, ko viņš grib, bet mums, kas gribam darīt labu, ir tik daudz problēmu?

Kā atbildi uz šo „kāpēc” pāvests citēja šai dienai veltīto psalmu, kur par „svētīgu” tiek saukts vīrs, kurš „neseko bezdievju padomam” un savu prieku atrod Kunga likumā. Turpinājumā Svētais tēvs paskaidroja: „Tagad neredzam šo cilvēku, kas cieš, kas nes krustu, augļus, tāpat kā tanī Lielajā piektdienā un Lielajā sestdienā nebija redzami Krustā sistā Dieva Dēla un Viņa ciešanu augļi. Ko saka psalms par ļauna darītājiem, par tiem, par kuriem mēs domājam, ka viņiem viss iet labi? ‘Tā neiet bezdievjiem, tā neiet; tie ir kā pelavas, ko aiznes vējš. Jo taisnīgo ceļš ir Kungam patīkams, bet bezdievju ceļš izzudīs’.”

Noslēdzot homīliju, pāvests citēja Evaņģēlija fragmentu par nabaga Lācaru, kas simbolizē visus likstu piemeklētos, un spožās drānās tērpto bagātnieku, kurš pats dzīroja, bet nabagam nedeva pat no galda nobirušās drupačas: „Dīvaini, ka netiek minēts šī cilvēka vārds. Viņš tiek saukts tikai par bagātnieku. Dieva Piemiņas grāmatā nav ļauna darītāju vārdu. Tas ir ļaundaris,  krāpnieks, izmantotājs… Viņiem nav vārdu. Viņiem ir tikai īpašības vārdi. Turpretī visi tie, kuri cenšas staigāt Kunga ceļus, būs kopā ar Dieva Dēlu, kuram ir vārds – Jēzus Pestītājs. Tas ir vārds, ko grūti saprast. Krusta pārbaudījuma un visu to ciešanu, ko Viņš panesa mūsu labā, dēļ, tas pat ir neizskaidrojams vārds.”

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.