2015-10-05 15:01:00

Ģimene ir gaisma, kas apgaismo mūsdienu pasauli


3. oktobra vakarā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušās daudzas ģimenes, lai lūgtos par Bīskapu sinodi. Itālijas Bīskapu konferences rīkotajā vigīlijā piedalījās arī vairāki sinodes tēvi. Lūgšanas un dziesmas mijās ar pāvesta katehēzes fragmentiem par ģimeni, ko pēdējos mēnešos viņš bija teicis vispārējo audienču laikā. Daži vecāki un viņu bērni sniedza aizkustinošas liecības par ticības nozīmi laulības un ģimenes dzīvē. Pasākumā piedalījās arī Katoļu asociācijas, Neakatehumenālā ceļa, Fokolāru un citu ekleziālo kustību pārstāvji.

Vakara gaitā tikšanās dalībniekiem pievienojās arī pāvests. Ģimeni viņš nosauca par gaismu, kas izgaismo mūsdienu pasaules tumsu. Katras ģimenes piemērs ir Svētā Ģimene no Nācaretes. Francisks atgādināja, ka ģimene savā būtībā ir gaisma. Tā vairāk vai mazāk izgaismo tumsu. Jēzus dzīves vēsture iesākās ģimenē, kur pavadīja trīsdesmit gadus. Viņa ģimene, tāpat kā daudzas citas, dzīvoja mazā ciematā Romas impērijas nomalē. Lai šodien izprastu ģimeni, mums jāieiet Svētās Ģimenes no Nācaretes noslēpumā, sacīja pāvests. Tā bija vienkārša, ikdienišķa dzīve, kur valdīja miers, saskaņa, brālība, mīlestība un cieņa. Ģimene ir ikdienas dzīves situācijās īstenota svētuma evaņģelizācijas vieta. Tā ir nesavtīga kalpojuma, brālīgas un izpalīdzīgas klātbūtnes vieta, kur mācāmies iziet no sevis, lai pieņemtu citus cilvēkus, lai piedotu un saņemtu piedošanu, sacīja Svētais tēvs. Uzrunas noslēgumā pāvests pieminēja arī svētīgo Šarlu de Fuko, kurš dažus gadus dzīvoja Nācaretē. Kontemplējot Jēzus ģimeni, viņš saprata, ka mīlot citus mēs mācāmies mīlēt Dievu.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.