2015-10-03 17:21:00

Uzmanīties no Sātana viltībām!


Sestdien pāvests svinēja Svēto Misi, kurā piedalījās Vatikāna žandarmērijas locekļi. Homīlijā Svētais tēvs pieminēja Apokalipses grāmatas fragmentu, kas iekļauts šīsdienas liturģijā. „Debesīs izraisījās liela cīņa”. „Tā ir pēdējā cīņa, pēdējais karš, gala karš,” teica pāvests. Tas ir karš starp Dieva eņģeļiem, ko komandē svētais Miķelis, un Sātanu - seno čūsku, velnu. Tā ir pēdējā cīņa un ar to viss beidzas, paliek tikai mūžīgais Kunga miers ar visiem viņa bērniem, kas ir bijuši uzticīgi. Bet visas vēstures laikā šis karš notiek katru dienu. Tas notiek vīriešu un sieviešu sirdīs, notiek kristiešu un nekristiešu sirdīs. Notiek karš starp labo un ļauno, kur mums ir jāizvēlas, ko gribam, labo, vai ļauno. Taču kara metode, šo divu ienaidnieku  kara metodes ir pilnīgi pretējas. „Sātans ir pavedinātājs,” atgādināja pāvests un brīdināja:

 „Viņš ir tas, kurš sēj nesaskaņas. Viņš ir pavedinātājs un pavedina ar fascinējumu, ar dēmonisku fascinējumu viņš liek tev visam noticēt. Viņš zina, kā pārdot ar šo fascinējumu, viņš pārdod labi, bet maksā slikti! Tā ir viņa metode. Padomāsim par pirmo reizi, kad šis kungs parādās Evaņģēlijā un sarunājas ar Jēzu. Jēzus lūdzas tuksnesī, kur pavada četrdesmit dienas gavēdams un beigās ir noguris no izsalkuma. Un tad atnāk viņš, lēni virzīdamies kā čūska un Jēzum izsaka trīs piedāvājumus: „Ja tu esi Dievs, Dieva Dēls un jūties izsalcis, tad tur ir akmeņi, pārvērt tos maizē!” „Ja tu esi Dieva Dēls, kāpēc tik ļoti nopūlies? Nāc ar mani uz svētnīcas terases un meties lejā, un ļaudis redzēs šo brīnumu, un tu bez pūlēm tiksi atzīts par Dieva Dēlu.” Sātans cenšas Jēzu pavedināt un beigās to nepanācis, paziņo: „Runāsim skaidri: es tev došu visu varu pasaulē, bet tu mani pielūdz! Meklēsim kompromisu.”

Francisks palīdzēja izšķirt trīs sātana pielietotās metodes pakāpes. Pirmā ir tieksme pēc lietām, pēc bagātībām, kas pamazām noved pie korumpētības, un korumpētība ir visur. Divu denāru dēļ ļaudis pārdod dvēseli, pārdod laimi, pārdod dzīvību, visu! Tā ir pirmā pakāpe: nauda, bagātības. Kad tev tās ir, tu jūties svarīgs. Otrā pakāpe – dižošanās. Tas ir tas pats, kad velns aicināja Jēzu mesties lejā no klints terases, tādējādi izrādoties ļaužu priekšā. Dzīvot dižošanās pēc! Trešā pakāpe – vara, lepnība, augstprātība: „Es tev došu visu pasaules varu, un tu būsi tas, kurš komandē!”

Pāvests atzīmēja, ka tas notiek arī ar mums un vienmēr nelielās lietās. Tā kā esam pārāk pieķērušies bagātībām, mums patīk, kad mūs uzslavē, tad varam izskatīties cēli kā pāvi. Daudzi cilvēki tādējādi kļūst smieklīgi, daudzi cilvēki. Dižošanās liek tev izskatīties smieklīgam!  „Beigās, kad tev pieder vara, tad jūties kā Dievs un tas ir liels grēks,” sacīja Francisks.

Svētais tēvs teica, ka tā ir mūsu cīņa un tāpēc aicināja lūgt Kungu un erceņģeļa Miķeļa aizbildniecību, lai mēs tiktu pasargāti no nesaskaņām, no fascinējuma, no kārdināšanas, ko izraisa šī senā čūska, kas saucas Sātans. Vēršoties pie Vatikāna žandarmērijas locekļiem, pāvests teica:

„Jūs, kuru darbs ir nedaudz sarežģīts, kurā vienmēr pastāv kontrasti un jums ir jānostāda lietas savās vietās un jāpalīdz novērst pārkāpumi un noziegumi! Lūdzieties daudz, lai Kungs ar svētā erceņģeļa Miķeļa aizbildniecību jūs pasargā no katra kārdinājuma, no katra korumpētības kārdinājuma naudas un bagātību dēļ, no katra dižošanās un augstprātības kārdinājuma. Jo pazemīgāks būs jūsu kalpojums, jo auglīgāks un noderīgāks tas būs mums visiem.”

Pāvests novēlēja, lai Kungs visiem un katru dienu palīdz šai cīņā ar ļauno.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.