2015-05-14 19:04:00

Pápež športovým trénerom: Vplyv na mladých závisí od svedectva života, nie od slov


Vatikán 14. mája - Pápež František napísal pozdravné posolstvo účastníkom dvojdňového medzinárodného seminára na tému „Tréneri: vychovávatelia osôb”, ktorý sa dnes začína v Ríme. Organizuje ho Pápežská rada pre laikov, konkrétne Sekcia spomenutého dikastéria „Cirkev  a šport“, ktorú zriadil sv. Ján Pavol II. v roku 2004. Ide už o štvrtý seminár, ktorý pokračujúc na ceste reflexie a podpory ľudských a kresťanských hodnôt športových aktivít, venuje pozornosť postave trénera, s dôrazom na jeho úlohu pedagóga, a to ako v profesionálnom, tak aj v amatérskom prostredí.

Ako píše Svätý Otec v posolstve, „každý z nás v živote potrebuje pedagógov, ľudí zrelých, múdrych a vyrovnaných, ktorí nám pomáhajú rásť v rodine, v štúdiu, v práci, vo viere. Vychovávateľov, ktorí nás povzbudzujú urobiť prvé kroky v novej aktivite bez obáv z prekážok a problémov; ktorí nás podnecujú prekonávať okamihy ťažkostí; ktorí nás nabádajú mať dôveru v seba a v našich spoločníkov; ktorí sú nablízku vo chvíľach sklamania a straty, ako aj vo chvíľach radosti a úspechu. No a športový tréner, a to najmä v katolíckych kruhoch amatérskeho športu, sa môže stať pre mnohých mladých ľudí jedným z týchto dobrých učiteľov, ktorí sú takí dôležití pre rozvoj zrelej osobnosti, harmonickej a celistvej.“

Pápež František ďalej poukazuje na výnimočnú úlohu trénerov vzhľadom na ich vplyv na súčasných mladých a na čas strávený s nimi : „Prítomnosť dobrého trénera-vychovávateľa sa javí ako blahodarná obzvlášť vo veku dospievania a ranej mladosti, kedy sa osobnosť naplno rozvíja a hľadá vzory na porovnanie a identifikáciu; ako silno sa cíti potreba uznania a rešpektu nielen zo strany svojich rovesníkov, ale aj dospelých; keď je reálne nebezpečenstvo stratiť sa pod vplyvom zlých príkladov a hľadajúc falošné šťastie. V tejto delikátnej fáze života je veľká zodpovednosť trénera, ktorý má často výsadu tráviť veľa hodín týždenne s mladými ľuďmi a mať veľký vplyv na nich a ich správaním a ich osobnosť. Vplyv pedagóga, najmä na mladých ľudí, závisí viac od toho, aký je ako osoba a ako žije, než od toho, čo hovorí.“

V tomto zmysle pápež predstavil rad daností trénera, ktoré z neho robia vzor, hodný nasledovania: „Aké dôležité je teda, aby bol tréner príkladom integrity, zásadovosti, spravodlivého súdu, nestrannosti, ale aj radosti zo života, trpezlivosti, schopnosti vážiť si a byť zhovievavý ku všetkým, najmä k tým najznevýhodnenejším! A ako je dôležité, aby bol príkladom viery! Viera nám v skutočnosti vždy pomáha pohliadnuť k Bohu, aby sme neabsolutizovali niektorú z našich aktivít, vrátane športu, či už amatérskeho či konkurenčného, a mali tak správny odstup a múdrosť relativizovať ako porážky, tak aj úspechy. Viera nám dáva ten pohľad láskavosti voči ostatným, ktorý nás núti prekonať pokušenie prílišnej rivality a agresie, umožňuje nám chápať dôstojnosť každého človeka, a to aj menej nadaného a znevýhodneného.“

Podľa Svätého Otca tréner môže v tomto zmysle veľmi prispievať k vytvoreniu atmosféry solidarity a začleneniu sa marginalizovaných mladých ľudí nachádzaním spôsobov a prostriedkov, aby aj oni mali skúsenosť socializácie cez šport. „Tréner môže byť preto dobrým formátorom mladých ľudí popri rodičoch, učiteľoch, kňazoch, katechétoch.“ Je však nevyhnutná formácia formátorov, a odpoveďou na túto požiadavku je aj aktuálny seminár, ktorý vyzýva všetky organizácie pôsobiace v oblasti športu, medzinárodné federácie a národné športové združenia svetské i duchovné, aby venovali primeranú pozornosť ľudskej a duchovnej príprave trénerov.

Po prečítaní posolstva pápeža Františka vystúpil na seminári s úvodnou prednáškou kardinál Stanisław Ryłko, predseda Pápežskej rady pre laikov. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.