2015-04-18 11:43:00

Papa Francisc, președintelui Italiei: curaj, creativitate și generozitate


RV 18 apr 2015”Cei care dețin poziții de responsabilitate au îndatorirea primară de a înfrunta cu curaj, creativitate și generozitate” problemele actuale pentru ca toți cetățenii, dar în special tinerele generații, ”să aibă posibilitatea, prin intermediul muncii, să-și planifice viitorul, eliberându-se de precaritate și de riscul de a ceda în fața tentațiilor înșelătoare și periculoase”: a spus papa Francisc în discursul adresat președintelui R. Italia, Sergio Mattarella, primit sâmbătă, 18 aprilie 2015, la Vatican în vizită de stat.

”Biserica – a spus Pontiful în cuvântul său – oferă tuturor oamenilor frumusețea Evangheliei și a mesajului de mântuire și, pentru a-și îndeplini misiunea ei spirituală, are nevoie de condiții de pace și siguranță pe care numai puterile publice le pot promova”.

În același timp, a reluat Sfântul Părinte, ”un pluralism sănătos nu se va închide în fața aportului specific oferit de diversele componente ideale și religioase care alcătuiesc societate, cu condiția ca acestea să accepte principiile fundamentale care călăuzesc viața civilă și să nu instrumentalizeze sau să distorsioneze credințele lor în scopuri de violență și asuprire. Cu alte cuvinte, dezvoltarea armonioasă a unei societăți civile pluraliste postulează să nu se pretindă îngrădirea spiritului religios autentic doar la intimitatea conștiinței, dar să se recunoască și rolul său semnificativ la construcția societății, legitimând aportul valabil pe care acesta îl poate oferi”.

În același sens, a mai spus Pontiful, ”istoria Italiei arată în mod clar cât de mare este contribuția creștinismului la cultura ei și la caracterul populației, cât de mult credința creștină a impregnat arta, arhitectura și obiceiurile țării. Credința s-a transformat în opere și acestea în instituții, până la a conferi un chip specific și la a modela aproape toate aspectele vieții, începând cu familia, primul și indispensabilul bastion de solidaritate și școală de valori, care trebuie ajutată să-și desfășoare funcția ei socială de neînlocuit ca spațiu fundamental de creștere a persoanei”.

În cuvântul său Sfântul Părinte a îndemnat autoritățile Italiei să acorde o atenție deosebită acelor domenii sociale care se constituie drept adevărate priorități pentru prezentul și viitorul unei națiuni: lipsa locurilor de muncă pentru tineri și ocrotirea mediului.

Referindu-se, de asemenea, la apropiata inaugurare a Expoziției Universale de la Milano, pe 1 mai a.c., papa Francisc și-a exprimat speranța ca acest eveniment internațional ”să contribuie la aprofundarea reflecției privind cauzele degradării mediului, astfel încât să furnizeze autorităților competente un cadru de cunoștințe și experiențe indispensabile pentru adoptarea unor decizii eficace și salvgardarea sănătății planetei pe care Dumnezeu a încredințat-o îngrijirilor genului uman”.

În fine, Pontiful și-a exprimat gratitudinea față de ospitalitatea pe care Italia a dovedit-o în recentele situații dramatice din apele Mării Mediterane:
• ”Doresc, în fine, să-mi exprim recunoștința mea pentru efortul pe care Italia îl depune în primirea numeroșilor migranți care, cu riscul vieții, cer să fie primiți. Este evident că proporțiile fenomenului solicită o implicare mai amplă. Nu trebuie să obosim în a solicita un efort mai larg la nivel european și internațional”. (…) ”Fie ca Italia, valorificând nobilele tradiții și cultura ei, inspirată în mare parte de credința creștină, să progreseze și să prospere în armonie, oferindu-și contribuția prețioasă la pacea și dreptatea în lume. Dumnezeu să ocrotească Italia și pe toți locuitorii ei!”.

Președintele Italiei a remarcat în discursul său importanța Anului Sfânt al Milostivirii, proclamat de papa Francisc, care ”va constitui o ocazie de reflecție importantă asupra unor valori precum dreptatea și solidaritatea, împreună cu cea a păcii”. De aici, rechemarea la libertatea religioasă care ”aparține celor mai autentice aspirații ale persoanelor și constituie un punct cardinal al Constituției italiene”. ”Orice încălcare a acesteia rănește, în profunzime, drepturile umane și ale comunității. Violența dezlănțuită împotriva comunităților creștine în unele părți ale lumii interpelează cu putere conștiințele tuturor celor care iubesc libertatea și toleranța”. Și aceasta, a mai spus Mattarella, pentru că ”dialogul între marile tradiții religioase apare cu atât mai urgent în momentul în care se simte chiar și în Italia amenințarea terorismului internațional.

La tradiționalul schimb de daruri, papa Francisc i-a oferit președintelui Italiei medalia oficială în aur a celui de al doilea an de pontificat, emisă în 2014, purtând inscripția în limba latină ”Familia christiana, ecclesia domestica” (cf Lumen gentium 11). La rândul său, președintele Sergio Mattarella l-a invitat pe papa Francisc să meargă în vizită oficială la Președinția Italiei și i-a oferit desenul intitulat ”Chipul lui Cristos încununat cu spini”, piesă unică, realizată cu cerneală japoneză pe hârtie, purtând semnătura și data artistului italian Pericle Fazzini, Roma 1960. 

(rv – A. Dancă)
All the contents on this site are copyrighted ©.