2015-04-12 10:30:00

Paști 2015. PS Florentin: Să ne îmbrăcăm cu haina luminoasă a consacrării prin Botez


„Mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului nostru Isus Hristos ne invită să îmbrăcăm din nou cu bucurie haina strălucitoare a harului primit prin Botez”, scrie PS Florentin, episcop de Cluj-Gherla, în Pastorala prilejuită de Sărbătoarea Învierii din acest an. Pastorala se deschide cu îndemnul, adresat credincioșilor, de a-și aminti de primirea marelui Dar al Vieţii "prin moartea şi învierea Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos, care, în deplină ascultare faţă de voinţa Tatălui, şi-a consacrat întreaga viaţă slujirii planului Său".

Continuând meditaţiile din Anul Vieţii Consacrate, PS Florentin ne amintește că  "suntem cu toţii persoane consacrate prin taina Sf. Botez. De aceea, pentru fiecare dintre noi, sărbătoarea Învierii Domnului este şi rămâne centrul şi fundamentul credinţei noastre creştine".

Reparcurgând etapele Pătimirii, Învierii și Înălțării Domnului nostru Isus Cristos, păstorul greco-catolic de Cluj-Gherla a evocat momentul din Grădina Ghetsemani, scriind: "Înainte de patima Sa, Isus ceruse apostolilor să privegheze împreună cu El în rugăciune, dar găsindu-i adormiţi, îi întreabă: «De ce dormiţi? Treziţi-vă (Înviaţi!) şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită!» (cf. Lc 22,46). Isus ne invită şi pe noi, astăzi, să ne trezim din somnul vieţii de rutină, să înţelegem importanţa vieţii de rugăciune şi să trăim în comuniune cu El, după voinţa Tatălui.

Aceasta este şi invitaţia pe care Sf. Părinte o adresează în acest an persoanelor consacrate: «Treziţi lumea şi luminaţi-o cu mărturia voastră profetică!»."

Cu intenția de a-i ajuta pe credincioși la a pătrunde mai adânc în tainele vieţii noastre de credinţă, pentru a primi cu bucurie lumina Învierii lui Hristos în sufletele noastre și pentru a o răspândi în lume, PS Florentin le-a propus credincioșilor câteva meditații asupra misterelor Pascale

Ultima parte a Pastoralei de Paște din acest an, a PS Florentin, este dedicată Slujirii lui Hristos din iubire, în viaţa de familie, în viaţa de comunitate călugărească sau în viaţa socială, spunând despre viața închinată lui Cristos:

"Spre deosebire de slujirea lumească motivată adeseori de forţa dominării, asupririi cu puterea armelor ce pot cuceri totul, sau a banilor ce pot cumpăra sau vinde totul, slujirea lui Hristos a avut o altă motivaţie esenţială şi anume iubirea faţă de Dumnezeu Tatăl şi faţă de aceia pe care El i-a iubit, oamenii.

Deci, adevărata slujire este aceea oferită de Fiul lui Dumnezeu, care «nu a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-şi dea viaţa răscumpărare pentru cei mulţi» (cf. Mc 10,45)."

"De aceea,", explică păstorul eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, "şi astăzi slujirea creştinului consacrat prin Botez trebuie să fie un act gratuit şi voluntar, care să aibă ca motivaţie de bază iubirea. Acea iubire faţă de Dumnezeu şi de aproapele, care, uneori, poate să pară slăbiciune sau neputinţă, dar care lasă loc Planului divin şi lucrării Spiritului Sfânt, căci puterea Domnului se desăvârşeşte în slăbiciune (cf. 2Cor 12,9). Astfel, privind cu bucurie spre Cel reînviat în sufletele noastre, chiar şi în momentele dificile ale vieţii, vom putea afirma şi noi cu Apostolul neamurilor: «Toate le pot întru Hristos cel care mă întăreşte!» (cf. Fil 4,13)."

"Să îmbrăcăm acum cu bucurie haina luminoasă a consacrării noastre prin Botez şi să trăim ca persoane înviate prin credinţă, căci «Hristos a murit pentru toţi, pentru ca toţi cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Acela care a murit şi a înviat pentru ei» (cf. 2Cor 5,15)", le spune PS Florentin credincioșilor în încheierea Pastoralei de Paște a Anului Domnului 2015.

R.V./A.M.
All the contents on this site are copyrighted ©.