2015-02-24 14:04:00

Comece против сурогатното майчинство


„Сурогатното майчинство е пряка нападка  срещу споделените основни ценности на ЕС“. Това пише Комисията на епископатите на Европейската общност (Comece) в документа, публикуван след проведената в Европейския парламент конференция, посветена на темата за сурогатното майчинство и човешкото достойнство.  Инициативата бе организирана от Comece и работната група по биоетика и човешко достойнство на Европейската народна партия (ЕНП).

„Всички форми на сурогатно майчинство са сериозно нарушение на човешкото достойнство на онези, които участват в „размяната“ и особено децата, които са третирани като стока“, изтъква Comece. „Практиката на сурогатното майчинство е вмешателство в личния живот на майката, която износва детето и експлоатира най-уязвимите жени в полза на хората с финансови възможности“.

Докато детето е превърнато в стока, затова този вид майчинство „явно противоречи на твърдението за човешко достойнство, залегнало в Хартата на основните права на човека на ЕС“. Епископите отправят и критика по повод на дуалистичната  същност на майчинството, когато прокреацията и човешкото същество са едно цяло“.

В документа се посочват и юридическите трудности на сурогатното майчинство при декларирането на връзката между родители и деца. Епископите отбелязват, че  „понастоящем са налице различни решения за легализиране на отношенията: чрез признаване на бащинството; чрез процедура за осиновяване; чрез признаване на приемащите родителите като „наставници“ на детето, а не като „законни родители“.

Comece посочва, че „ключовият въпрос е дали искаме да създадем общество, в което децата се фабрикуват и продават като стока и дали съзнаваме какви ще бъдат последствията за децата и за човешките и социални връзки“.

man/ rv

 
All the contents on this site are copyrighted ©.