2015-02-18 13:31:00

Ирландия: обществото подкрепя традиционния брак


Според  агенцията за подготовката и подкрепата на брака на ирландските епископи Accord, „бракът и традиционното семейство се радват на широка подкрепа в ирландското общество, което е в контраст с господстващата в западните страни идея за криза в модела на традиционното семейство“.

 

Данните са предоставени от института за проучване Amarach Reasearch и са резултат от запитвания проведени през 2006 и 2014, целящи да съпоставят промените в общественото мнение. Пет от въпросите са били: как е видяна ангажираността в брака; какво значение и стойност се отдава на семейството; кой е идеалният модел за семейство за едно дете; колко е важно двойките с деца да са сключили брак и доколко са познати агенцията на ирландските епископи за подготовката и подкрепата на брака и услугите, които предлага.

 

В отговорите се потвърждава, че определението за брак като предан съюз между един мъж и една жена, отворен за живота, все още се ползва с широк консенсус в ирландското общество.  При представянето на доклада епископът на Килдеър и Логхлин, подчерта преди всичко отговорите на два от въпросите: 65% от запитаните са заявили, че детето расте най-добре в семейството с баща и майка, а 61% смята, че двойките, пристъпващи към брака, се обвързват взаимно за цял живот, което може да бъде прекъснато само от тежки обстоятелства. През 2006 г. по този начин на същия въпрос са отговорили само 56%.

 

По-обезпокояващ е факта за състоянието на брака в Ирландия: намалява броят на хората, от 60% на 51%, които познават щастливо живеещи брачни двойки. Освен това само една трета от запитаните смята, че двойките с деца трябва да сключат брак.

 

Около половината от запитаните познава дейността на агенцията на ирландските епископи за брака, създадена през 1962 г. Нейната дейност се разпростира от курсове по сексуално възпитание в училищата до курсове за подготовка на брака и различни дейности за подкрепа на вече встъпилите в брак двойки.

 

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.