2015-02-10 18:46:00

В Църквата няма място за сексуални насилия


Няма място в служението на Църквата за онези, които злоупотребяват с децата: това потвърждава Папа Франциск в писмото си до председателите на Епископските конференции и до предстоятелите на Институтите за богопосветен живот, във връзка с провеждането на първата пленарна асамблея на Комисията за закрила на малолетните. Комисията бе учредена от Папа Бергольо през миналия месец март, като нейната цел е „да предлага и организира инициативи за подобряване на нормите и процедурите за защита на всички малолетни и на уязвимите възрастни хора“. В състава на комисията Светият Отец включи висококвалифицирани личности, известни с полаганите усилия в тази област“.

В писмото си, Папата припомня вълнуващата среща през месец юли миналата година с някои от жертвите, претърпели сексуални насилия  от страна на свещеници“, когато лично бе усетил „силата на тяхното страдание“ и „здравината на тяхната вяра“. Всичко това, пише Папата,  „още повече затвърди убеждението, че е необходимо да се направи всичко възможно за изкореняване от Църквата на проблема със сексуалните злоупотреби с деца и да се открие пътя на помирението и оздравяването, в полза на потърпевшите“. За тази цел, през миналия месец декември Папата включи в комисията нови членове, представители на местните Църкви  по света.

В този контекст Светият Отец смята,  че „Комисията може да бъде нов, валиден и ефикасен инструмент“ за помощ и „насърчаване усилията на цялата Църква, в предприемането на необходими действия за гарантиране закрилата на децата и уязвимите възрастни, на които да се даде справедлив и състрадателен отговор“. Папата посочва, че „семействата трябва да знаят, че Църквата не пести усилия, за да защитава чедата си и затова те трябва да имат пълно доверие в нея, тъй като тя е сигурен дом. Не може да се дава приоритет на други съображения, от какъвто и характер да са те, например желанието да се избегне скандала, тъй като в църковното служение няма никакво място за онези, които злоупотребяват с малолетните“.

Папата отбелязва, че е „необходимо да се следи внимателно за цялостното изпълнение на Циркулярното писмо, издадено от Конгрегацията за доктрината на вярата. То има за цел да помогне на Епископските конференции при изготвяне на водещи линии  за разглеждане на случаите на насилия спрямо деца от страна на клира. Важно е Епископските конференции да имат инструмент за периодична проверка на нормите и за контрол на тяхното изпълнение. Диоцезалният епископ и висшите настоятели ще имат задачата да проверяват дали в енориите и църковните институции  е гарантирана сигурността на малолетните и на уязвимите възрастни“.

Диоцезите, Институтите за богопосветен живот  и организациите за апостолски живот, се насърчават „да определят програми за пастирска помощ, наред с услуги от психологично и духовно естество“. Пастирите и отговорниците на религиозните общности  трябва да бъдат на разположение за срещи с потърпевшите  и техните близки: това ще представлява ценна възможност за вслушване и искане на прошка от онези, които са страдали твърде много“, отбелязва Папата.

В писмото си, Папа Бергольо насърчава председателите на Епископските конференции и настоятелите на Институтите за богопосветен живот „да оказват пълно и внимателно сътрудничество на Комисията за закрила на малолетни“. Той пояснява, че „работата на Комисията включва  „помощ за вас и вашите Конференции, чрез взаимната размяна на добри практики и програми за  възпитание, подготовка и обучение, за отговора, който трябва да бъде даден на проблема със сексуалните насилия“.

man/rv
All the contents on this site are copyrighted ©.