2015-01-30 08:12:24

Religiösa ledare i ett gemensamt brev till president Obama för fred i Mellanöstern


(30.01.2015)Religiösa ledare inom National Interreligious Leadership Initiative, NILI har skrivit ett gemensamt brev till president Obama för fred i Mellanöstern. NILI är en interreligiös organisation för fred i Mellanöstern där framstående kristna, muslimska och judiska ledare deltar. Den katolska kyrkan är mycket närvarande i sammanslutningen och representeras av ordförande för kommissionen för rättvisa och fred inom USA:s biskopkonferens msgr. Oscar Cantù och kardinal Theodore McCarrick. 11 representanter vardera för de tre religionerna har skrivit under brevet där de ber om en förnyad och bestämd insats från USA:s sida för att få ett slut på konflikten mellan Israel och Palestina och nå en överenskommelse, innan det är för sent.

De skriver att fredsinitiativ kräver ett mycket starkt offentligt stöd och särskilt från religiösa samfund och att kristna, judar och muslimer åtar sig att mobilisera stöd från kyrkor, synagogor och moskéer i USA. De är öppna för ett eventuellt möte med utrikesminister Kerry för att diskutera på vilka sätt de religiösa ledarna kan erbjuda sin hjälp.
All the contents on this site are copyrighted ©.