2015-01-30 15:12:48

Peking trotsar Rom: Präst uppmanar kinesiska katoliker att vara enade


(30.01.2015) De kinesiska myndigheterna i Peking har fastställt att de återigen kommer att viga katolska biskopar utan påvligt mandat. Beslutet har drivit en ung präst från norra Kina att uppmana kyrkans ledare att arbeta för dialog och försoning mellan katolikerna i Kina.

Kinas statliga administration för religiösa frågor (SARA) planerar enligt uppgift att viga biskopar som väljs av den statliga Kinesiska katolska patriotiska föreningen och den "officiella" katolska biskopskonferensen. I årsplanen ingår också beslutet att de två officiella kyrkoorganisationerna sammankallar ett nionde nationellt plenisammanträde för katolska företrädare, för att stärka dess ledarskap och främja ett demokratiskt styre av den katolska kyrkan.

Sedan Kinas statliga administration för religiösa frågor publicerade sin årsplan i förra veckan, har "starka reaktioner från anonyma källor publicerats av utomstående folk", sa prästen till Catholic News Service. Prästen sa att medan ”starka reaktioner” utanför Kina fokuserar på hur detta kommer att påverka relationerna mellan Kina och Vatikanen, "är folk som oss i Kina” också bekymrade över den personliga andliga kampen och den offentliga kampen mellan de två katolska samfunden.

"I vissa fall ser människor fram emot sin utnämningen som ett sätt att få makt, men många andra som kanske inte är så högljudda, tvingas att gå med, för om de vägrar utnämningen, kommer de att behöva lida konsekvenserna" sa prästen.

Han vädjade om dialog och förståelse mellan katoliker som kan vara snabba att döma andra medlemmar i kyrkan som inte är lika djärva som andra i att offentligt kritisera regeringens ställningstagande inför Rom. "Folk som oss i Kina måste antingen följa reglerna eller kyrkans ståndpunkt, men i en given situation är det verkligen svårt", sa prästen.

Han berättade historien om hans klasskamrater som vägrade att vigas till diakoner under 2006. "Regeringen organiserade deras diakonvigning, men de vägrade att följa beslutet, så polisen skickades ut för att stänga ingången till biskopshuset. När några flydde husarrest, åkte kommunala tjänstemän till deras hem, gick fram till deras föräldrar och bad dem att berätta för sina söner att följa regeringens order. Seminaristerna skickades iväg på ett hjärntvättsprogram och de ombads att skriva ett brev som förklarade deras stöd för regeringens politik."

Han sa att om de kinesiska katolikerna inte var försiktiga kunde de hjälpa regeringen med sin strategi att försvaga den katolska kyrkan genom att splittra dess medlemmar. Han sa att folk i Kina såg SARA-planen för 2015 i ett större och djupare historiskt sammanhang och inte bara som en provokation eller ett försök att visa Heliga stolen att kyrkan är under dess kontroll. "Även i våra läroböcker i gymnasiet, är det tydligt att religion är som ett gift för det mänskliga sinnet", sa prästen och noterade kommunistpartiets beslutsamhet att förhindra religionen från att utöva makt som en politisk kraft.

Enligt hans uppfattning, bortsett från dess oro inför utländsk politisk inblandning genom religionen, mottarbetar den kinesiska regeringen kyrkans potentiella politiska makt genom att splittra dess medlemmar. "Idag, sorgligt nog, är vi indelade i så kallade den underjordiska och den officiella kyrkan och regeringen kan spela katolikerna mot varandra. Den ger favörer till den öppna officiella kyrkan och är strängare med den underjordiska kyrkan."

Prästen sa att han trodde att lösningen var att katoliker arbetar för försoning och enhet. "Om vi själva är splittrade, kommer regeringen inte att vara rädd för kyrkan", sa han och förklarade att kyrkans protester eller förkunnelse inte skulle ha lika mycket effekt som när kyrkan talade som en enad kropp.

Prästen erkände att det var svårt för Kinas katoliker att förena sig och arbeta för försoning, men betonade att det inte var omöjligt. "Även om Kina har diplomatiska förbindelser med Heliga stolen, kommer de inte att ha så djupa genomslag om den lokala kyrkan inte kan förena sig. Detta kan göras genom dialog, med hjälp av ett andligt tillvägagångssätt", tillade han.
All the contents on this site are copyrighted ©.