2015-01-30 14:25:43

Påven Franciskus ber om samarbete mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan i krigets Mellanöstern


(30.01.2015) ”Kriget i Irak och Syrien är en enorm tragedi som behöver brådskande förhandlingslösningar.” Det sa påven Franciskus i sitt möte i Vatikanen med medlemmarna i den gemensamma internationella kommissionen för teologisk dialog mellan den katolska kyrkan och de östliga ortodoxa kyrkorna.

Det var ett broderligt möte som dock skuggades av de dramatiska nyheterna som fortsätter att komma från Mellanöstern. ”Vi delar samma bestörtning och sorg över det som sker i Mellanöstern, särskilt i Irak och i Syrien", sa påven.

”Jag tänker på alla de som lever i regionen, inklusive våra kristna bröder och systrar, och alla minoriteter, som lider av konsekvenserna av konflikten. Tillsammans ber vi hela tiden om ett slut och en lösning, och vi åberopar Guds nåd och godhet, till alla dem som berörs av denna enorma tragedi."

"Alla kristna är kallade att arbeta tillsammans med förtroende och ömsesidigt accepterande, för att tjäna fredens och rättvisans sak", fortsatte påven. ”Må helgonen och martyrerna som modigt vittnat om Kristus, upprätthålla och stärka er och era kristna samfund."

Påven Franciskus uttryckte sin tacksamhet för det arbete som kommissionen inledde i januari 2003, och som pågått under det senaste årtiondet: ”i ett historiskt perspektiv, har man undersökt det som enade kyrkorna de första århundradena, och vad det betyder för vårt sökande efter gemenskap idag.”

Under mötena denna veckan, inleddes även en diskussion om sakramenten, speciellt dopet. Påven hoppas att "arbetet ska bära riklig frukt i den gemensamma teologiska forskningen och hjälpa oss att leva vår broderliga vänskap djupare."

Slutligen erinrade påven om patriarken i den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia och hela östern, Ignatius Zakka Iwas, som dog förra året. Påven beskrev honom som inspiratör till dialogen och sa: "Jag ber tillsammans med er alla, präster och troende, för denna nitiska Guds tjänare, må hans själ leva i evig glädje."

De österländska ortodoxa kyrkorna är de som bara har accepterat de tre första ekumeniska koncilierna (Nicea, Konstantinopel och Ephesus). Till sitt antal är de sex: det Koptiska ortodoxa patriarkatet i Egypten; det Syrisk-ortodoxa patriarkatet av Antiokia och hela östern, i Damaskus; den Armeniska apostoliska kyrkan med sitt säte i Etchmiadzine, Armenien – och i Antelias, Libanon; den Etiopisk-ortodoxa kyrkan; den Ortodoxa kyrkan i Eritrea och den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Malankar.
All the contents on this site are copyrighted ©.