2015-01-30 14:31:05

Grekiska valutgången ”en möjlighet för Europa”, enligt L’Osservatore Romano


(28.01.2015) Vatikanens dagstidning ”L’Osservatore Romano” skriver att valutgången i Grekland kan utgöra en ”unik möjlighet för Europa, dock endast under förutsättning att den går hand i hand med ett ansvarsfullt politiskt agerande. Skatter stimulerar inte tillväxt”. Det viktigaste målet är att ”skapa arbetstillfällen”, men också ”att stärka demokratin genom att skrota den ’finansialiering’ av ekonomin, som orsakat och fortsätter att orsaka ekonomisk ojämlikhet”.

”Syrizas seger i det grekiska valet markerar början på en ny fas för Europa, en fas som handlar om att expandera den sociala sektorn som en reaktion mot åtstramningspolitiken. Ju mera Europas medborgare ber att bli involverade bortom marknadslogiken, desto starkare måste politikens uppgift bli att välkomna krav från samhället”, heter det vidare i artikeln i ”L’Osservatore Romano”.

Enligt den Heliga stolen synes ”budskapet från Aten vara att det måste till en ny idé om Europeiska unionen, som för tillfället måste åsidosätta de problem som sammanhänger med den gemensamma valutan och dess konsekvenser, marknaden och åtstramningarna. Det handlar om att ha en alternativ, pragmatisk och kritisk vision, som kan omvandla Europas roll som ett föredöme för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter”.

Den rådande krisen och resultatet av det grekiska valet ”kan vara en möjlighet för Europa att utvärdera sina egna, unika karakteristika, genom att investera i sektorer som ekonomi, forskning och utveckling. Att återuppliva och ge värde åt ett reellt projekt för Europa kan starta i söder och skapa villkor för definitionen av en integrerad utvecklingsstrategi, som bekräftar politikens centrala roll i förhållande till den teknokratiska spiralen”, avslutar tidningen.

För första gången i den grekiska historien svor Syrizas ledare, Alexis Tsipras, en civil presidented i stället för en religiös inför presidenten i den Hellenska republiken, Karolos Papoulias: ”Herr president, jag svär att följa och implementera författningen och dess lagar och alltid tjäna det grekiska folkets intressen”, sa han.

Före sitt möte med Papoulias besökte Tsipra ärkebiskopen av Aten, Ieronymos, som redan informerats av den nye premiärministern att han inte skulle avlägga en religiös ed. ”Det oaktat har jag kommit för att försäkra er, att relationerna mellan kyrkan och staten kommer att få större betydelse än förut”, sa den 40-årige premiärministern, den yngste Grekland någonsin haft.
(Vatican Insider/La Stampa/Signum)All the contents on this site are copyrighted ©.