2015-01-28 14:01:38

Colombias biskopar mot adoptioner för homosexuella par


(28.01.2015)"Adoption innebär att skydda barn och är inte en rättighet för dem som adopterar": Så säger den colombianska biskopskonferensen i ett uttalande där de upprepar sitt motstånd mot möjligheten att homosexuella par ska få adoptera.

"Kyrkan välkomnar alla män och kvinnor, oavsett deras läggningar och även sexuella, för att varje människa har samma värdighet inför Gud och staten" skriver biskoparna. Men de påminner författningsdomstolen i landet om att många vetenskapliga studier belyser tvivel om lämpligheten av samkönade föräldrar att ge barn en adekvat psyko-affektiv utveckling och social integration. ”Adoption måste alltid erbjuda barnet maximal garanti för en sund tillväxt inte bara ekonomiskt, utan också psykologiskt, känslomässigt och moraliskt."

”Adoption för par av samma kön kan inte anses vara ett lämpligt sätt att garantera barnens rättigheter” säger de vidare och fortsätter ”inte ens i fall där ena partnern är biologisk förälder till barnet. Barn har rätt att växa upp och utvecklas i en familj med en mamma och en pappa som med sina olika kön kompletterar varandra." Biskoparna påminner om att man i Colombias konstitution definierar familjen som föreningen mellan en man och en kvinna och belyser att detta utgör samhällets kärna.

”Den katolska kyrkan och det colombianska folket hoppas att författningsdomstolen tar beslut enligt moraliska värderingar som lägger grunden för och berikar samexistensen i nationen.”
All the contents on this site are copyrighted ©.