2015-01-26 11:32:51

"Lägg polemiken åt sidan, teoretiska diskussioner leder inte till kristen enhet" Påven under den ekumeniska vespern i St. Paulusbasilikan


(26.01.2015) ”Stanna upp och lyssna.” Detta är den väg som påven Franciskus uppmanade till under den ekumeniska vespern på söndagen i basilikan St. Paulus utanför Murarna - en traditionell versper som avslutar Böneveckan för Kristen Enhet. Påven påminde även om blodets ekumenik när han sa att ”dagens martyrer blir förföljda och dödade för att de är kristna".

Vid aposteln Paulus grav hade representanter för olika kyrkliga samfund samlats, och till dem sa påven under sin predikan att "många tvister mellan kristna, som ärvts av det förflutna, kan övervinnas genom att man sätter polemik åt sidan och på djupet tillsammans försöker förstå vad som enar oss, nämligen kallelsen att delta i Faderns kärleksmysterium, uppenbarat för oss av Sonen genom den Helige Anden”.

"De kristnas enhet kommer inte att vara ett resultat av avancerade teoretiska diskussioner där var och en försöker övertyga den andra om att ens åsikter är rätt. Människosonen, finner oss fortfarande i diskussioner när han kommer. Vi måste inse att för att nå djupet av Guds mysterium behöver vi varandra, vi behöver mötas och konfronteras under den Helige Andens ledning, han som harmoniserar mångfalden och överstiger konflikterna."

Påven Franciskus sa att när Jesus reste från Judéen till Galileen, tvekade han inte om att be en samarier om vatten. ”Men det rörde sig inte bara om fysisk törst. Jesus erbjöd en resa av inre omvändelse. Idag finns det många trötta och törstiga män och kvinnor, som ber oss kristna att släcka deras törst. Ingen kan fly denna förfrågan.”

För att förverkliga denna kallelse effektivt måste man som kyrkliga samfund undvika att sluta sig i sina egna partikularismer och exklusivismer, liksom man bör undvika en rent mänsklig enhetlighet. Detta beror på att "vi alla tjänar samma evangelium – det evangelium som många kristna förföljs och dödas för. Detta är blodets ekumenik. Ekumenik är inte ett fåtal priviligierades uppgift.”

I sitt anförande, sa kardinal Kurt Koch, som är ordförande i det Påvliga Rådet för Kristen Enhet, att "må dopvattnet i oss vara flödande öppna fontäner mot våra bröder och systrar, så att även deras törst kan släckas. Dagens värld präglad av egoism och girighet, konflikter och hat, våld och aggressioner, behöver de kristnas gemensamma vittnesbörd.
All the contents on this site are copyrighted ©.