2015-01-26 13:36:54

"Kristi Hjärta törstar efter enhet" Påvens Angelusbön


(26.01.2015) Att fortsätta be för kristen enhet och för att konflikten i Ukraina ska få ett slut – dessa var påven Franciskus uppmaningar under söndagens Angelusbön vid tolvslaget på Petersplatsen. ”Gud törstar efter oss, det är djävulen som är alla splittringars fader”, sa påven. Senare på eftermiddagen firade han den traditionella ekumeniska vespern som avsutar Böneveckan för kristen enhet.

”Jesus vill att de kristna förenas i en kropp. Det är inte bra att de kristna är splittrade. Våra synder, historien, har splittrat oss och vi måste be den Helige Anden att förena oss igen. Kristi hjärta törstar efter enhet. Det är den Onde som är splittringens fader, det vet vi – han som alltid skapar klyftor och krig.

Påven uttryckte även sin oro över situationen i Ukraina och vädjade om ett slut på våldet:

"Jag följer med djup oro upptrappningen av striderna i östra Ukraina, som fortsätter att orsaka många offer bland civilbefolkningen. Jag försäkrar er om mina böner för alla som lider, och förnyar min innerliga vädjan om att försöka återuppta dialogen, och att fientligheterna får ett slut."

När påven Franciskus kommenterade dagens evangelium som berättar om början på Jesu förkunnelse i Galileen, påpekade påven att Kristus är "det levande Ordet och han är aktiv i historien":

"Jesus är uppfyllelsen av Guds löften, det är han som ger den helige Anden till människan, det levande vattnet som släcker törsten i våra rastlösa hjärtan, törstiga på liv, kärlek, frihet, fred - törstande efter Gud."

"När Gud blev människa gjorde han vår törst till sin, inte bara materiell törst på vatten, utan framför allt törsten efter ett fullkomligt liv, fritt från ondskans och dödens slaveri:

"Samtidigt lade Gud genom sin inkarnation sin törst i ett mänskligt hjärta - Jesus från Nasaret. Gud törstar efter oss, efter våra hjärtan, vår kärlek och den törsten är central i Jesu Hjärta."
All the contents on this site are copyrighted ©.