2015-01-26 11:40:56

Biskoparna i Peru: "Landet förtjänar en varaktig fred som bygger på personens värdighet och insynen i offentlig tjänst"


(26.01.2015)Perus biskopar uttrycker stor oro för det ökade våldet i landet. De skriver i ett budskap att överbeläggningen på fängelser uppmuntrar våldet och att det finns problem med korruption och brist på säkerhet. Det pastorala budskapet har titeln ”Pastorala reflektioner om osäkerhet och fredsbyggande i vårt land”.

Biskoparna skriver att ett oroande antal kandidater vid det senaste valet var knutna till narkotikahandel och korruption och att vissa av dessa har valts. ”Tidigt i livet vänjs barn och ungdomar vid det dagliga våldet. De är vana vid kvinnomisshandel, förakt för mänskliga livets värdighet, bristen på respekt för ursprungsbefolkningar, en irrationell användning av naturresurser, utnyttjande av barn och människohandel.”

Så biskoparna insisterar på att fred är evangeliets glada nyhet. ”Att arbeta för fred betyder att arbeta mot alla former av korruption och att alla är kallade till att skapa fred i olika sammanhang i våra liv.” Biskoparna påminner om att det är en pedagogisk process att lära ut fred och ber alla sociala institutioner att fördubbla sina insatser för att undervisa detta.
All the contents on this site are copyrighted ©.