2015-01-23 15:03:58

Påven till den Romerska rotan: själarnas frälsning är den högsta lagen


(23.01.2015) Påven Franciskus tog emot domarna och advokaterna i den Romerska rotan på fredagen för att inviga tribunalens arbetsår 2015. Det finns tre påvliga domstolar: Apostoliska biktöverdomstolen, Högsta domstolen för den apostoliska signaturen och den mest omtalade, den Romerska rotan. Den Romerska rotan är den mest kända och är kyrkans centrala appellationsdomstol. Här kan man överklaga domslut som fattas på stiftsnivå under biskoparnas ledning. Att denna domstol är så omtalad beror på att den slutgiltigt avgör frågor om upphävande av äktenskap.

I sitt tal till den Romerska rotan påminde påven tribunalens domare och advokater att den högsta lagen är Salus animarum - själarnas frälsning - och att de nödvändiga rättsliga strukturerna inom kyrkan tjänar de troende och kyrkans bredare kallelse att tjäna hela världen och främja den universella kallelsen till helighet. "Jag skulle därför vilja uppmana er” sa påven Franciskus, "till en större och mer kärleksfull arbetssamhet i er tjänstgöring” till ”skydd för enheten i kyrkans rättspraxis."

Påven noterade det stora antalet troende som lever i oregelbundna äktenskap och uppmanade de ansvariga i rotan att visa stor omsorg och känslighet inför vikten av ett välinformerat samvete, eller bristen på det, rörande äktenskapets syfte och natur, och hur samvetet kan påverka äktenskapets giltighet. "Detta", sa han, "är den stora svårigheten i ert uppdrag, tillsammans med domare i varje stift: att inte hålla personers frälsning inneslutna i lagiskhet."

Påven avslutade med att påminna att tillgången till legala strukturer och kompetent, professionell juridisk representation är både varje troendes rätt och kyrkans skyldighet att ge utan respekt för någon medlems förmåga att betala för dem eller inte. Påven lämnade sitt förberedda tal och sa: "Detta är en punkt som jag vill betona: sakramenten är kostnadsfria. Sakramenten ger oss nåd och rättssäkerhet i äktenskapsärenden berör äktenskapets sakrament. Jag skulle önska att alla äktenskapsprocesser vore kostnadsfria."
All the contents on this site are copyrighted ©.