2015-01-23 15:00:48

Det är viktigast att inse att Jesus frälser oss" Påvens predikan i Sankta Marta


(23.01.2015) Det viktigaste är inte nåden att bli fysiskt helade – det viktigaste är Jesu frälsning, det sa påven Franciskus på torsdagen under sin första offentliga morgonmässa i Sankta Martas kapell efter hemkomsten från Filippinerna.

När han i sin predikan kommenterade dagens evangelium, som berättar om hur folk sökte sig till honom för att helas, från när och fjärran, noterade påven att Guds folk såg ett hopp i Herren, eftersom hans sätt att agera, att undervisa, berörde deras hjärtan, nådde deras hjärtan. Jesus hade kraften i Guds Ord:

"Folket upplever och ser att löftena uppfylls i Jesus, att det finns hopp i Jesus. Folket var lite trötta på den tidens troslärare som lade lagar och bud på deras axlar. När de hörde Jesus var det något som röde dem på djupet - den helige Anden- och de drog till honom.”

Folket sökte upp Jesus för att botas - för att söka sitt eget bästa: "Till en början är vi aldrig fria från avsikten att få något igen, när vi börjar följa Gud. Människorna som söker Gud, söker även efter hälsa och läkning. Folket kastade sig över Jesus för att röra vid honom och botas.”

Men det viktigaste "är inte att Jesus botade" – förklarade påven Franciskus – ”boten är ett tecken på ett annat helande. Det är inte heller att Jesus säger saker som når hjärtat, även om det säkerligen hjälper i mötet med Gud. Nej, det viktigaste läser vi i Hebreerbrevet: ”Kristus kan frälsa dem som genom honom närmar sig Gud. Han är en levande medlare. Jesus frälser och medlar - sade påven - detta är de två nyckelorden".

"Jesus frälser! Boten och orden är tecken på en början på Jesu frälsning. Frälsningen är viktigare än att Jesus botar och undervisar. Han är frälsaren och vi är frälsta av honom. Detta är styrkan i vår tro."

Jesus är hos Fadern och fortsätter att medla, varje dag, varje stund för oss":

"Detta är nu, det är aktuellt. Jesus offrar sitt liv som inlösen. Han visar Fadern sina sår, priset för frälsningen. Varje dag medlar Jesus. När vi av olika anledningar är lite nere, kom ihåg att det är Han som ber för oss, han ber för oss ständigt. Vi glömmer så ofta detta. Vi tänker att Jesus steg upp till himlen och sände sin Helige Ande över historien, men så är det inte. Han medlar för oss hela tiden”, sa påven och uppmanade till att be: ”Herre Jesus, förbarma dig över mig. Medlar för mig.”

Det kommer att göra er gott att komma ihåg detta. Folket söker Jesus, Messias, för att de söker
hälsa, sanning och räddning, eftersom han är Frälsaren, och som Frälsare även i denna stund, medlar han för oss. Må vi var mer och mer medvetna om att vi är räddade, att vi har en Frälsare, Jesus, på Faderns högra sida, som medlar. Må den Helige Anden få oss att förstå detta.”
All the contents on this site are copyrighted ©.