2015-01-23 14:11:23

Ärkebiskop Gänswein: ingen oenighet mellan påven Franciskus och påven-emeritus


(23.01.2015) Ärkebiskop George Gänswein, prefekten för det påvliga hushållet och personlig sekreterare till påven emeritus, har sagt att det inte finns någon oenighet mellan Benedictus XVI och påven Franciskus i frågan om kommunion för skilda och omgifta.

I en intervju med den tyska bilagstidningen till Die Zeit, "Kristus & Welt", översatt av ”In Caelo et in Terra” bloggen, sa ärkebiskop Gänswein att uppfattningen om att det fanns motsättningar mellan de två påvarna i detta ämne var "artificiell".

Han sa: "Jag delar inte det intrycket. Det skapar en konstgjord opposition som inte existerar. Påven är den första garanten och beskyddaren av kyrkans lära och samtidigt den främste herden, den första prästen. Lära och själavård är inte i opposition, de är som tvillingar."

Ärkebiskop Gänswein sa att det skulle vara "absurt" att föreslå att påven Franciskus doktrinära uttalanden skulle stå i motsättning till hans företrädares uttalanden. Han fortsatte: "Det är en sak att betona det pastorala arbetet tydligare eftersom situationen kräver det. Det är något helt annat att förändra läran. Jag kan endast agera pastoralt känslig, konsekvent och samvetsgrann när jag gör det på grundval av den fullständiga katolska läran. Innehållet i sakramenten avgörs inte av präster, men har givits till kyrkan av Herren. Det är också och i synnerhet sant för äktenskapets sakrament."

Ärkebiskopen avfärdade också föreställningen att Benedictus XVI skulle ha ändrat inledningen till en essä om kommunion för skilda och omgifta som han skrev 1972 i syfte att påverka den extraordinära familjesynoden. Han sa: "Översynen av nämnda artikel från 1972 slutfördes och skickades till förlaget långt innan synoden. Man måste komma ihåg att varje författare har rätt att göra ändringar i sina skrifter. Varje informerad person vet att påven Benedictus inte har delat slutsatserna från nämnda essä sedan 1981, vilket är mer än 30 år sedan! Som prefekt för Troskongregationen har han uttryckt detta tydligt i olika kommentarer." Ärkebiskop Gänswein avfärdade också ryktet att vissa kardinaler hade sökt ett ingripande från påven emeritus under familjesynoden som "rent påhitt".

Ärkebiskopen berättade också till tidningen om hans känslor när Benedictus XVI avgick. Han sa: "Det är sant att beslutet var svårt för mig. Det var inte lätt att acceptera det. Jag kämpade för att klara av det. Men kampen är nu över sedan länge". Han tillade: "På samma dag som han valdes till påve lovade jag att hjälpa honom ’in vita et in morte’. Självklart tänkte jag inte på en pension vid den tidpunkten. Men löftet är fortfarande sant och gällande."

Ärkebiskop Gänswein sa att trots det kritiska talet som påven Franciskus levererade till kurian före jul, fanns det ingen spricka mellan honom och dem. Han sa: "Det var en gåva för medierna, förstås. Under talet kunde jag redan se rubrikerna: Påven tuktar kurians prelater; Påven läser lagen till hans medarbetare! Utifrån gav det tyvärr intrycket av att det fanns en klyfta mellan påven och kurian. Men intrycket bedrar, och stämmer inte med verkligheten."
All the contents on this site are copyrighted ©.