2015-01-21 11:04:46

Frankrikes biskopar inför COP 21


(21.01.2015)Påven Franciskus sa den 15 januari att han vi alla hoppas att deltagarna vid den internationella klimatkonferensen i Paris i december COP 21 är modiga.

Den franska biskopskonferensen har skriver i ett dokument att det är nödvändigt att hitta snarast skapa utvecklingsformer inför konsekvenserna av utsläpp av växthusgaser och användningen av olja - eller förlusten av biologisk mångfald, förstörelse av ekosystem och näringar som vatten och odlingsbar mark, spridning av parasitsjukdomar, ekonomiska kriser , massmigration och internationella konflikter. Utvecklingen gäller inte bara ekonomisk tillväxt och den stadig produktion och förbrukning, skriver de.

Biskoparna skriver att kyrkans roll i detta är att inge hopp om framtiden, att se det universella i det gemensamma bästa och solidaritet som grund för att leva tillsammans. De skriver att solidaritet inte bara handlar om att hjälpa världens fattiga med det nödvändigaste utan att inspirera alla och även de fattiga att bidra med sin kunskap till tjänst för världen i ett gemensamt projekt. ”En ny värld håller på att födas och vi är alla kallade att se till att detta får ske”.
All the contents on this site are copyrighted ©.