2015-01-19 13:14:19

"Skydda familjen från nutidens lögner och lömska angrepp" 7 miljoner troende på påven Franciskus mässa i Manila


(19.01.2014) Cirka 7 miljoner – så många var de som ville delta under påven Franciskus sista mässa i Rizal Park i Manila, Filippinerna. Aldrig tidigare i historien har fler människor deltagit vid en mässa. Manila stod även för det tidigare rekordet med 5 miljoner deltagare på Johannes Paulus II:s Världsungdomsdag i staden för 20 år sedan. Men det är inte kvantiteten utan snarare kvaliteten som räknas – och de troende i Filippinerna är främst kvalitet, med en levande tro, beredda att sova på gatan i regnet för att kunna delta vid mässan. Och när såg man senast så många huvuden böjda i andaktsfull bön under en mässas gång?

Påven Franciskus bad denna stora skara troende fortsätta främja förkunnelsen av evangeliet i landet, för att den skönhet som Gud har skapat inte ska såras av orättvisor, korruption och missbruk.

På söndagen firade Filippinerna Santo Niño de Cebú, och i sin predikan sa påven att Jesusbarnet påminner oss om vår djupaste identitet – ”Vi är alla Guds barn, medlemmar i Guds familj.” Och den enda gången påven bortgick från sitt manuskript var för att understryka att det är en synd ”att förneka och glömma att vi är Guds barn.”

Påven nämnde att Filippinerna är den främsta katolska nationen i Asien: ”Detta är i sig en speciell gåva från Gud, en särskild välsignelse. Men det är också en kallelse. Filippiner är kallade att vara trons föredömliga missionärer i Asien.”

”Gud skapade världen som en vacker trädgård och bad oss att ta hand om den. Men genom synden har människan vanställt dess naturliga skönhet; genom synden har människan också förstört enigheten och skönheten i vår mänskliga familj, och skapat sociala strukturer som vidmakthåller fattigdom, okunnighet och korruption.”

”Ibland, när vi ser bekymmer och svårigheter omkring oss, frestas vi att ge upp. Det verkar som evangeliets löften inte är tillämpbara; de är overkliga. Men Bibeln säger att det stora hotet mot Guds plan för oss är, och alltid har alltid varit, lögnen. Djävulen är lögnens fader. Ofta gömmer han sina snaror bakom sofistikerade utseenden, i tjusningen av att vara "modern", "som alla andra". Han distraherar oss med flyktiga löften och nöjen, ytliga tidsfördriv. Det leder till att vi slösar bort våra gudagivna gåvor genom att hålla på med prylar; Vi slösar bort våra pengar på spel och dryck; Vi vänder oss inåt oss själva. Vi glömmer att fortsätta fokusera på det som verkligen betyder något. Vi glömmer att i hjärtat förbli Guds barn. Det är synd: att glömma att vara Guds barn.”

”Santo Niño påminner oss inte bara om att vi är Guds barn, han säger även att denna identitet måste skyddas. När han kom till världen, hotades hans liv av en korrupt kung. Jesus själv behövde skyddas. Han hade ett jordiskt skydd: den helige Josef. Han hade en jordisk familj, den heliga familjen i Nasaret. Så han påminner oss om vikten av att skydda våra familjer, och de vidgade familjerna som är kyrkan, Guds familj, och världen, vår mänskliga familj. I våra dagar behöver tyvärr familjen beskyddas mot lömska angrepp och samhällsprogram som strider mot allt vad vi håller som sant och heligt, allt det som är vackrast och ädlast i vår kultur.”

”Vi måste skydda, vägleda och uppmuntra våra ungdomar, och hjälpa dem att bygga ett samhälle värdig deras stora andliga och kulturella arv. Särskilt måste vi se och välkomna varje barn som en gåva, att vårda och skydda. Vi måste ta hand om våra ungdomar, och inte tillåta att de blir bestulna på sitt hopp, och döms till liv på gatan.”

”Det var ett litet svagt barn i behov av skydd, som förde Guds godhet, barmhärtighet och rättvisa till världen. Han stod emot syndens arv som är oärlighet och korruption, och han triumferade genom kraften i korset. Så här i slutet av min resa till Filippinerna anförtror jag er till Jesus. Må han göra det möjligt för alla älskade människor i det här landet att arbeta tillsammans, skydda varandra, med början i era familjer och församlingar, att bygga en värld av rättvisa, integritet och fred. Må Santo Niño fortsätta att välsigna Filippinerna och att upprätthålla de kristna i denna stora nation i sin kallelse att vara missionärer och vittnen om evangeliets glädje, i Asien och i hela världen.”
All the contents on this site are copyrighted ©.