2015-01-17 08:27:57

Påvens mässa vid flygplatsen i Tacloban: Herren sviker oss aldrig


(17.01.2015) Påven Franciskus firade mässan vid flygplatsen i Tacloban, i Filippinerna, på lördagsmorgonen. Uppskattningsvis 500 tusen personer trotsade vind och regn för att delta i liturgin. Påven lade sin förberedda predikan åt sidan och talade direkt till de troende på sitt modersmål, spanska.

Nedan en översättningen av påvens ord, som översattes på plats av prästerna:

”Vi har en överstepräst som är kapabel att sympatisera med våra svagheter. Jesus är som oss. Jesus levde som oss och är som oss i alla avseenden, utom synden eftersom han inte var en syndare. Men för att vara mer som oss tog han på sig vårt tillstånd och vår synd. Han gjorde sig själv till synd. Detta är vad Paulus säger. Och Jesus går alltid före oss och när vi upplever ett kors, gick han dit före oss. Och om vi idag befinner oss här 14 månader efteråt, exakt 14 månader efter tyfonen Yolanda, är det för att vi har tryggheten att veta att vi inte kommer att försvagas i vår tro, därför att Jesus har varit här före oss. I hans lidelsehistoria antog han all vår smärta. Därför är han kapabel att förstå oss, som vi hörde i den första läsningen.

Jag skulle vilja berätta något som står nära mitt hjärta. När jag från Rom såg denna katastrof var jag tvungen att vara här. Och just under de dagarna bestämde jag mig för att komma hit. Jag är här för att vara med er - lite sent, men jag är här. Jag har kommit för att berätta att Jesus är Herre. Och han sviker oss aldrig. Fader, skulle man kunna säga till mig, jag övergavs eftersom jag har förlorat så många saker, mitt hus, mitt levebröd. Det är sant om du säger det och jag respekterar dessa känslor. Men Jesus är där, fastspikad på korset, och därifrån kan han inte svika oss. Han kröntes som Herre på den tronen och där upplever han alla katastrofer som vi upplever. Jesus är Herre. Och Herren från korset är där för dig. I allt likadan som oss. Det är därför vi har en Herre som gråter med oss och vandrar med oss under de svåraste livsögonblicken.

Så många av er har förlorat allt. Jag vet inte vad jag ska säga till er. Men Herren vet vad jag ska säga till er. Några av er har förlorat en del av era familjer. Allt jag kan göra är att hålla tyst och vandra med er alla med mitt tysta hjärta. Många av er har frågat Herren - varför herre? Och till var och en av er, till ditt hjärta, svarar Kristus med sitt hjärta från korset. Jag har inga fler ord för er. Låt oss se till Kristus. Han är Herre. Han förstår oss eftersom han genomgick alla de prövningar som vi, som ni, har upplevt. Och bredvid korset var hans mor. Vi är som ett litet barn i de stunder när vi har så mycket smärta och inte längre förstår någonting. Allt vi kan göra är att greppa tag i hennes hand ordentligt och säga "Mamma" - som ett barn gör när den är rädd. Det är kanske det enda ord vi kan säga under svåra tider - "Mamma".

Låt oss respektera en stunds tystnad tillsammans och se till Kristus på korset. Han förstår oss eftersom han fick utstå allt. Låt oss se till vår mor och, som ett litet barn, låt oss hålla fast i hennes mantel och med ett äkta hjärta säga - "Mamma". I tystnad, berätta för din Moder vad du känner i ditt hjärta. Låt oss veta att vi har en mamma, Maria, och en storebroder, Jesus. Vi är inte ensamma. Vi har också många bröder som i detta katastrofögonblick kom för att hjälpa till. Och även vi, på grund av detta, känner vi oss mer som bröder och systrar eftersom vi hjälpte varandra.

Detta är vad som kommer från mitt hjärta. Förlåt mig om jag inte har andra ord för att uttrycka mig själv. Ni ska veta att Jesus aldrig sviker er. Vet att Marias ömhet aldrig sviker. Och håll fast i hennes mantel och med den makt som kommar från Jesu kärlek på korset, låt oss vandra vidare och vandra tillsammans som bröder och systrar i Herren.”
All the contents on this site are copyrighted ©.