2015-01-16 09:45:39

Patriarkatet i Lissabon: ”Lyssna på staden”


(16.01.2015)"Lyssna på staden” kallas ett nytt initiativ som Lissabons patriarkat genom partiarken Manuel José Macario do Nascimento Clemente presenterar. Initiativet kommer att pågå till november 2016 med anledning av de tre hundraårsjubileet av den påvliga skrivelsen In supremo apostolatus solio genom vilken påven Clemente XI upphöjde ärkestiftet Lissabon till ett patriarkat den 7 november 1716. De som kommer att engagera sig i initiativet ”Lyssna på staden” är tjugosju ordnar, rörelser, organisationer och portugisiska katolska grupper inom stiftet.

Målet med ”Lyssna på staden” är att ge samhället en möjlighet att uttrycka sin oro och vad de förväntar sig av stiftets församling. Så kyrkan måste sedan lyssna, ta emot och fundera över det som sägs för att möta utmaningarna och hitta svar och vara tillgänglig. Patriarkatet understryker ”Lyssnandet är en mötesplats med Guds mysterium”.

De svarar på påven Franciskus uppmaning att vara en kyrka som är ute bland folket och går ut till geografiska och existentiella utkanter, för att lyssna på olika röster och frågor och förstå vikten av det liv som de står inför och för att hjälpa kristna att hitta sin identitet.

Projektet ”Lyssna på staden” innefattar möten varje månad på teman som identitet, livsstil, politik, demokrati, socialt liv, fattigdom, arbetssituation och ekonomisk kris. Men även vetenskap, konst och utbildning som språk, andlighet, sexualitet och övertygelser. Avslutningsvis hoppas patriarken Clemente på att denna mission ska nå alla.

All the contents on this site are copyrighted ©.