2015-01-16 10:43:20

Påven Franciskus till filippinska ledare: 500 år av kristendom är en kraft för det gemensamma bästa


(16.01.2014) Påven Franciskus lovordade filippinska katolikers starka tro och uppmanade dem att fortsätta att låta det kristna budskapet bära frukt och han noterade det kommande 500-årsfirandet av kristendomens ankomst till Filippinerna. "Det är min förhoppning att detta viktiga jubileum kommer att peka på dess fortsatta fruktbarhet och dess potential att inspirera ett samhälle värdig det filippinska folkets godhet, värdighet och ambitioner", sa han den 16 januari.

Påven Franciskus reste till Filippinerna den 15 januari efter att ha tillbringat tre dagar i Sri Lanka som en del av hans andra asiatiska pilgrimsfärd som påve. Kyrkan är stor i Filippinerna, 86 procent av 98.4 miljoner invånare identifierar sig själva som katoliker. Filippinernas president Benigno Aquino, i regeringsställning sedan 2010, träffade påven under ungefär en timme innan påvens första offentliga tal till en stor skara diplomater och olika statliga tjänstmän i presidentpalatset i Manila.

Påven sa att han beundrade den "heroiska styrkan, tron och motståndskraften" som filippinerna visade i efterdyningarna av den katastrofala Tyfonen Haiyan, som lokalt kallas Tyfonen Yolanda. Stormen dödade tusentals människor och lämnade hundratusentals hemlösa i december 2013.

"Dessa dygder, som i synnerhet är rotade i hoppet och solidariteten som ingjutits av den kristna tron, gav upphov till en ström av godhet och generositet, särskilt hos så många av de unga", sa han. "Genom stora uppoffringar, gav de av sin tid och resurser, skapade nätverk för ömsesidig hjälp och arbetade för det gemensamma bästa."

Påven Franciskus uppmuntrade folket att utöka sin omsorg för de fattiga, som varit så framträdande efter stormen, även i sina sociala strukturer, i synnerhet eftersom biskoparna i Filippinerna har förkunnat 2015 som "De Fattigas År." "Jag hoppas att denna profetiska kallelse kommer att utmana alla, på alla nivåer i samhället, att avvisa alla former av korruption som avleder resurser från de fattiga, och att göra gemensamma ansträngningar för att säkerställa integreringen av varje man och kvinna och barn i samhällslivet", sa han.

Solidariteten och det hårda arbetet med olika återuppbyggnadsinsatser bör också användas för att bygga ett samhälle som respekterar autentiska mänskliga värden, fortsatte påven. "Som många röster i er nation har påpekat, är det nu, mer än någonsin, nödvändigt att de politiska ledarna utmärker sig för ärlighet, integritet och engagemang för det gemensamma bästa", sa han. "På detta sätt kommer de att hjälpa till att bevara de rika mänskliga och naturliga resurser som Gud har välsignat detta land med."

Den katolska kyrkan i Filippinerna är mycket socialt aktiv och spelade en nyckelroll i den fridfulla avsättningen av diktatorn Ferdinand Marcos 1986.

Kyrkan var också en aktiv motståndare till president Aquinos främjande av en kontroversiell "reproduktiv hälsolag”, som godkändes under 2012 trots stort katolskt motstånd. Lagstiftningen införde sexualundervisning för vuxna, mellanstadium- och gymnasieelever, samt fullt subventionerade preventivmedel under regeringens sjukförsäkring. Förra året fastslog Högsta domstolen i Filippinerna att vissa delar av lagförslaget skulle tas bort, inklusive bestämmelser som tillåter minderåriga tillgång till preventivmedel utan föräldrarnas samtycke och krav som bryter mot religionsfriheten inom institutioner och bland individer som motsätter sig att ge information om preventivmedel.

Medan påven Franciskus inte tog upp lagstiftningen direkt, betonade han vikten av familjens roll i förmedlingen av kristna värderingar och samhällets förnyelse.

"Vi vet hur svårt det är för våra demokratier idag att bevara och försvara sådana grundläggande mänskliga värden som respekt för varje människas okränkbara värdighet, respekt för rätten till samvetsfrihet och religionsfrihet, och respekt för den omistliga rätten till liv, med början med de ofödda och som sträcker sig till de äldre och sjuka", sa han.

President Aquino talade till de statligt anställda före påven. Han talade om den katolska kyrkans historia i Filippinerna och hur den gick från att vara allierad med den koloniala regeringen till att vara en social närvaro som utmanar "status quo". "Evangeliet utmanar varje medlem i kyrkan att gå längre än allmosor och ren välgörenhet och vara engagerad i orättvisor inom värdsliga frågor", sa president Aquino. Presidenten uttryckte också sin uppskattning och respekt för påven Franciskus och hans försvar av de "förtryckta och marginaliserade."

Efter sina förberedda kommentarer, tackade påven president Aquino och Filippinerna för att landet ”främjar förståelse och samarbete mellan Asiens länder." Han uppmuntrade landet att fortsätta att använda sitt starka religiösa arv som en kraft för det gemensamma bästa. "Må det filippinska folkets djupaste andliga värden fortsätta att hitta uttryck i era ansträngningar med att förse era medmänniskor med en integrerad mänsklig utveckling."

Vatikanen har meddelat att påven Franciskus gav en present till president Aquino: en faksimil av en medeltida nautisk kartbok från Vatikanbiblioteket. Atlaskartorna visar världen som den var känd för européerna under 1500-talet. Kristendomen kom till Filippinerna 1521 genom en spansk expedition ledd av den portugisiska upptäcktsresanden Ferdinand Magellan.


All the contents on this site are copyrighted ©.