2015-01-16 12:39:41

Påven: ”Varje hot mot familjen är ett hot mot själva samhället”


(16.01.2015) "Varje hot mot familjen är ett hot mot själva samhället" sa påven Franciskus och uppmanade folket i Filippinerna att vara profetiska vittnen i en värld som alltmer attackerar äktenskapet och livet.

"Familjen är också hotad av växande ansträngningar från vissa att omdefiniera själva äktenskapet som institution, genom relativism, genom den efemära kulturen, genom brist på öppenhet inför livet", varnade påven på fredagen inför familjer som samlades på ”The Mall of Asia Arena” i Manila under hans apostoliska besök i Filippinerna (15-19 januari).

Filippinernas president Benigno Aquino undertecknade en mycket kontroversiell reproduktiv hälsolag under 2013 som drog starka protester från lokala biskopar och kyrkans medlemmar. Lagstiftningen kräver att regeringen sanktionerar sexualundervisning för vuxna, mellanstadium- och gymnasieelever, samt fullt subventionerade preventivmedel under regeringens sjukförsäkring.

Påven pekade på de många hinder som Filippinerna och andra samhällen behöver brottas med och betonade behovet av "goda och starka familjer för att övervinna dessa hot." "Gud uppmanar oss att känna igen de faror som hotar våra egna familjer och att skydda dem från skada", sa han och betonade vikten av familjens kallelse. "Var helgedomar av respekt för livet, förkunna varje mänskligt livs helighet från befruktningen till den naturliga döden" sa han.

Enorma folkmassor har kommit till påvens mässor och offentliga programpunkter i Filippinerna, där 86 procent av befolkningen identifierar sig som katoliker. Under de senaste åren har landet kämpat med effekterna av flera tyfoner, jordbävningar och andra naturkatastrofer.

I sitt tal konstaterade påven först vikten av att vila i Herren. Han konstaterade att Gud uppenbarade sin vilja till Josef genom drömmar när han sov. "I detta ögonblick av vila i Herren, när vi tar en paus från våra många dagliga åtaganden och aktiviteter, talar även Gud till oss. Han talar till oss genom läsningarna vi nyligen hörde, i våra böner och vittnesbörd, och i våra hjärtans tystnad." Vila är viktigt inte bara för fysisk och psykisk hälsa, men för andlig hälsa, sa påven, så att vi kan höra Guds röst och förstå hans vilja med våra liv.

Påven Franciskus uppmuntrade de närvarande att tillbringa tid i bön varje dag. Tyngda av det dagliga arbetets bördor och sysslor, sa han, måste vi komma ihåg att om vi inte skapar tid för bön, kommer vi att glömma Guds vilja med våra liv. "Och till trots för all vår verksamhet, vår upptagenhet, utan bön kommer vi att åstadkomma mycket lite."

Att vila i bönen är särskilt nödvändigt för familjer, tillade han, eftersom familjen är där vi lär känna Gud och blir en del av hans kyrka, och att älska, förlåta och vara dygdiga. "Det är därför familjer är så viktiga i Guds plan för kyrkan!" sa han och uppmanade nationen att se familjer som "ert lands största skatt." När vi har hört Guds röst, fortsatte påven, måste vi stiga från vår sömn och agera. Han betonade behovet av "heliga och kärleksfulla familjer för att skydda skönheten och sanningen av familjen i Guds plan och vara ett stöd och en förebild för andra familjer."

"Trycket på familjelivet är idag stort" sa påven och pekade på de fortsatta effekterna av naturkatastrofer, ekonomiska svårigheter, arbetslöshet och migration. "Medan alltför många människor lever i djup fattigdom, fångas andra upp i materialism och i en livsstil som är destruktiv för familjelivet och de mest grundläggande kraven på kristen moral", sa han. Som svar på dessa många utmaningar, betonade han, har vi en "kristen plikt att vara profetiska röster mitt i våra samhällen." "När familjerna sätter barn till världen, utbildar dem i tron och sunda värderingar och lär dem att bidra till samhället, blir de en välsignelse i vår värld", sa han. "Guds kärlek blir närvarande och aktiv genom hur vi älskar och de goda gärningar som vi genomför."

Han konstaterade att de filippinska biskoparna har förkunnat 2015 som ”De Fattigas År” och bad också familjerna att ta hand om dem som är i nöd och ”att visa omsorg inför dem som inte har en egen familj, i synnerhet de som är äldre och barn utan föräldrar." "Låt dem aldrig känna sig isolerade, ensamma och övergivna, men hjälp dem att veta att Gud inte har glömt dem", sa han. "Ni kan vara fattiga på ett materiellt sätt, men ni har ett överflöd av gåvor att erbjuda när ni erbjuder Kristus och hans kyrkas gemenskap. Dölj inte er tro, dölj inte Jesus, men bär honom in i världen och erbjud familjelivets vittnesbörd!"
All the contents on this site are copyrighted ©.