2015-01-15 15:51:08

Påvens presskonferens i flyget på väg till Filippinerna


(15.01.2015) Rörande terrorattackerna i Paris, sa påven Franciskus på torsdagen att det finns gränser för yttrandefriheten, i synnerhet när den förolämpar eller förlöjligar någons tro. Hans kommentarer kom under en omfattande presskonferens med journalisterna som följer honom från Sri Lanka till Filippinerna för att starta den andra och sista delen avhans resa till Asien.

Under presskonferensen frågade en fransk journalist påven om förhållandet mellan religionsfrihet och yttrandefrihet. Påven Franciskus sa att båda är grundläggande rättigheter och han underströk att döda i religionens namn är en "villfarelse", men att det fria ordet också har sina begränsningar. Påven jämförde hån mot religionerna med någon som förolämpar din mor och sa: "Även om det är sant att det är fel att reagera med våld, om Albert Gasbarri (som arrangerar påvliga resor), som är en vän, förolämpar min mamma, ber han om ett nävslag."

Han sa att ett arv från upplysningstiden är att folk ser på religion som en subkultur som "kokar ner till lite, det är inte en del av upplysningskulturen". Han tillade: "Så många människor talar illa om, gör narr av och hånar andra människors religion. De provocera och därmed kunde de få den typ av reaktion som Gasbarri skulle få om han sa något stygt om min mamma. Det finns en gräns."

På frågan om han trodde att den globala uppvärmningen var till stor del ett resultat av mänsklig aktivitet, sa han: "Jag känner inte till allt, men för det mesta är det människan som ständigt daskar till naturen. Vi har utnyttjat naturen för mycket. Tack Gud för att det idag finns röster, så många människor som talar ut om det."

Under presskonferensen sa påven att han planerar avsluta sin mycket efterlängtade encyklika om människans förhållande till skapelsen i mars. "I slutet av mars, tror jag att den kommer att slutföras" sa han till journalisterna. "Jag tror att om översättningarna går bra kan den komma ut i juni eller juli."

Påven kritiserade förra årets klimattoppmöte: "Mötena i Peru var inte mycket, jag var besviken”, sa han, ”det fanns en brist på mod. De stannade vid en viss punkt. Vi hoppas att representanterna i Paris har mer mod att gå framåt."

Under början av presskonferensen meddelade påven att han skulle kanonisera salige Junipero Serra, en spansk Franciskan-missionär, under sin resa till USA i september 2015. Prästen hjälpte att etablera kyrkan i Kalifornien på 1770-talet.All the contents on this site are copyrighted ©.