2015-01-14 08:38:38

Venezuelas biskopar: dialog för att få ett slut på krisen


(14.01.2015)Biskopskonferensen i Venezuela har publicerat en pastoral uppmaning i 24 punkter som inbjuder till att kristna reflekterar över landets allvarliga situation. Dokumentets titel är: ”Etisk och andlig förnyelse vad gäller krisen”.

Dokumentets första punkter visar på 2014 års resultat: Politisk och social oro som har lämnat efter sig 43 döda och tusentals fångar och som är resultatet av våld och förtryck; Dialogen som stoppades redan från första början; Ångest bland den fattiga befolkningen som lider av krisen. Orsaken är det totalitära systemet som går emot frihet och medborgarnas rättigheter.

Biskoparna föreslår hur man kan komma ut ur krisen och skriver ”än en gång dialog, men med respekt för den politiska mångfald som finns i Venezuela. Det är dags för ansvarskännande och att vara emot våldet. Venezuela behöver en ny företagaranda med mod och kreativitet. För att förnya samhället måste alla värna enhet inom familjen eftersom familjen och enheten är grundläggande för samhället.”

I dokumentet skriver biskoparna att krisen i landet beror på en brist på värden och moral och på en inställning och ett beteende som det måste bli en ändring på. De vänder sig till alla kristna: ”Vi kan inte tro på Gud och vara hur som helst. Vi måste se det moraliskt onda i orättvisa, korruption och våld och vägra detta som förstör landet och leva enligt planen om Guds Rike”.
All the contents on this site are copyrighted ©.