2015-01-14 09:34:29

Påven vördade Sri Lankas första helgon för hans kärlek, missionsiver och vittnesbörd


(14.01.2015) Religionsfrihet och kristen vittnesbörd i försoningens tjänst var de centrala punkterna i påven Franciskus predikan på onsdagsmorgonen, under mässan på Galle Face Green, i Colombo, i Sri Lanka. Under mässan kanoniserade påven Josef Vaz (1651-1711), en oratorian-missionär, som predikade evangeliet under tiden då holländska kalvinister styrde över stora delar av ön. Hundratusentals människor deltog i mässan, som firades på engelska, singalesiska, tamil och latin.

”Religionsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet” sa påven. ”Varje individ måste vara fri, ensam eller tillsammans med andra, för att söka sanningen, och att öppet uttrycka sina religiösa övertygelser, fria från hot och yttre tvång. Helige Josef Vaz lär oss att äkta Gudstillbedjan leder inte till diskriminering, hat och våld, men respekt inför livets helighet, respekt för andras värdighet och frihet, och ett kärleksfullt engagemang för allas bästa.”

Påven vördade också Helige Josef Vaz för hans tre stora dygder, som gör honom till ett föredöme för hela kyrkan på prästerlig helighet, missionsiver, och vittnesbörd i försoningens, rättvisans och fredens tjänst.

”I Helige Josef ser vi ett kraftfullt tecken på Guds godhet och kärlek till människorna i Sri Lanka. Men i honom ser vi också en utmaning att hålla ut på evangeliets vandring, att själva växa i helighet och att vittna om evangeliets försoningsbudskap, som han tillägnade hela sitt liv.”

”Som oratorian-präst i sitt hemland Goa, kom Helige Josef Vaz till detta land inspirerad av en missionsiver och en stor kärlek till dess folk. På grund av den religiösa förföljelsen, klädde han sig som en tiggare, utförde sina prästerliga arbetsuppgifter i hemliga möten med troende, ofta på natten. Hans ansträngningar gav andlig och moralisk styrka till den hårt pressade katolska befolkningen. Han hade en särskild önskan att tjäna de sjuka och lidande. Hans arbete med de sjuka blev så uppskattat av kungen under en smittkoppsepidemi i Kandy att han fick större friheter till att tjänstgöra. Från Kandy, kunde han nå ut till andra delar av ön. Han utbrände sig i sitt missionsarbete och dog, utmattad, vid en ålder av femtionio, vördad för hans helighet.”

Till sist bad påven Franciskus att i likhet med Helige Joseph Vaz, att de kristna i Sri Lanka kan bekräftas i sin tro och ge ett allt större bidrag till freden, rättvisan och försoningen i Sri Lanka. "Detta", sa han, "är vad Kristus ber er om: detta är vad Helige Josef lär er; Detta är vad kyrkan behöver av er."

Även om Sri Lanka är ett mestadels buddhistiskt land och kristna representerar endast åtta procent av en befolkning på 20,4 miljoner människor, är påven Franciskus den tredje påven som besöker landet. Påven Paulus VI besökte landet 1970. Påven Johannes Paulus II besökte Sri Lanka för 20 år sedan och saligförklarade Josef Vaz under hans besök 1995.

I sin predikan under saligförklaringsmässan för 20 år sedan sa Johannes Paulus II: ”Med tanke på allt det som fader Vaz var, vad han gjorde, hur han gjorde det och omständigheterna i vilka han lyckades utföra det stora arbetet att rädda en Kyrka som var i fara, är det riktigt att hälsa honom såsom den störste kristne missionären som Asien någonsin har haft”.

Joseph Vaz föddes år 1651 i Goa, i Indien, av portugisiska föräldrar. Han prästvigdes år 1676 i den helige Filippo Neris kongregation. När han fick veta att katolikerna på ön Ceylon, nuvarande Sri Lanka, sedan decennier var utan präster begav han sig dit såsom en tiggande arbetare. På Ceylon hade holländarna i det Ostindiska kompaniet uvisat missionärerna och dödshotat präster som kunde ertappas på ön. Joseph Vaz letade efter katoliker och hjälpte dem således i hemlighet och anlände ända till huvudstaden Colombo.

Han försökte undvika att gripas av holländarna och fann en tillflykt i det buddhistiska riket Kandy, men blev satt i fängelse. Efter några år befriades han, år 1696, och fick tillstånd att predika evangeliet. Ända till sin död ägnar sig Joseph Vaz åt apostolatet bland katolikerna i Kandy och i hemlighet i de områden som kontrollerades av holländarna. Han översatte evangeliet till tamil och singalesiska och dog den 16 januari 1711 i Kandy.

Påven Franciskus anlände till Sri Lanka på tisdagen till en stor välkomstceremoni. Stora militära grupper marscherade i formation, medan fyrtio elefanter och deras ryttare var bland de tusentals människor som hälsade påven välkommen genom gatorna i Colombo. Efter välkomstceremonin, bestämde sig påven för att avlysa ett schemalagt möte med de lankesiska biskoparna på grund av de stora folkmassorna.

Efter sitt besök i Sri Lanka kommer påven att flyga till Filippinerna, där han stannar till den 19 januari.
All the contents on this site are copyrighted ©.