2015-01-14 12:32:41

Nigeria - också vi lider, Boko Haram måste stoppas


(14.01.2015) Det kommer en appell från ärkebiskopen i Jos, Nigeria, mons, Kaigama: ”Glöm inte”, säger han, ”att också vi lider, att hundratals personer har dödats, att det finns tusentals evakuerade människor som inte har en plats där de kan bo. Vi behöver hjälp och konkret stöd för att göra slut på dessa attacker”. Mons. Kaigama vänder sig till världssamfundet och framhåller att det är nödvändigt med en större beslutsamhet för att stoppa Boko Harams frammarsch i landet. Och det behövs samma anda av enhet och mod som visats efter attackerna i dessa dagar i Frankrike.

Den nigerianska armén har vädjat om ingripandet av det internationella samfundet mot Boko Haram för att söka avvärja ytterligare massakrer såsom de som utförts i dessa dagar i Nigeria. En talesman för det nigerianska Försvarsministeriet säger att vi alla tillsammans måste utrota Boko Haram.

Monsa. Kaigama betonar att muslimerna i Nigeria inte stöder och inte uppmuntrar det våld som utförs av Boko Haram. ”Även imamerna har upprepade gånger fördömt dessa attacker”, säger han. ”Med allt större kraft och tydlighet talar de mot Boko Haram”. Mons. Kaigama erinar också om att gruppens våld inte har med någon konflikt mellan kristna och muslimer att göra utan att det rör sig om terroristisk islamistisk grupp som attackerar alla dem som lägger hinder i vägen för deras målsättningar och inte visar totalt samarbete. ”Attackerna ökar alltmer och därför måste säkerheten förbättras och vi hoppas att regeringen och de ansvariga för världssamfundet kan göra någonting för att göra slut på våldet”, säger ärkebiskopen i Jos, i Nigeria, mons. Kaigama.All the contents on this site are copyrighted ©.