2015-01-14 08:13:11

Frankrikes biskopar: Nej till en ond cirkel av rädsla och förakt


(14.01.2015)"Vi vill säga att det är lätt att ge efter för förenklingar och frestelsen att blanda ihop religion med extremism. Därför uppmanar vi alla att inte gå in i en ond cirkel av rädsla och förakt”. Det skriver Frankrikes biskopar efter sitt möte i Paris vad gällde terroristattackerna i staden.

Dokumentets titel är ”Vilket samhälle vill vi bygga tillsammans?” och de skriver ”Attacken mot Charlie Hebdo med gisslad och mord slår mot alla dem som tror på de värden som är grunden till en samlevnad.” Biskoparna stödjer den stora demonstrationen som hölls på söndagen och deltog även i den.

”Tryckfrihet är en pelare som ett stabilt samhälle är uppbyggt på. Ett samhälle där man är öppen för en demokratisk debatt och där man kan ge plats för varje person med respekt för deras ursprung, religion och olikheter. Och så blir Frankrike som har respekt för alla attackerat... Den tiden kommer när vi kan ha mod att försöka förstå hur detta hat har kunnat utvecklas i landet.”

"Vi måste fråga oss själva vilket samhälle vi vill bygga för framtiden. Vilket utrymme vi vill ge de svagaste, de uteslutna och till kulturskillander. Vilket mänskligt ideal ger vi de unga?” Biskoparna föreslår att fördubbla ansträngningarna för skola och utbildning för att bygga morgondagens samhälle. ”Inte mot utan med varandra.”
All the contents on this site are copyrighted ©.