2015-01-13 14:39:54

"Sri Lanka behöver helande och enhet - religionerna måste samarbeta i det" Påven möter Sri Lankas mångreligiösa verklighet


(14.01.2015) Efter ankomsten till Sri Lanka på tisdagen, var det planerat att påven skulle ha ett möte med landets 20 biskopar, varav en är kardinal, ärkebiskopen av Colombo Ranjith, som även är ordförande i landets biskopskonferens. Men eftersom närmare en halv miljon personer hade bestämt sig för att ta emot påven längst vägarna från flygplatsen, var det svårt för påven att komma fram, och man var tvungen att stryka mötet med biskoparna från programmet. Väl på nuntiaturen firade påven sin mässa privat och vilade lite före eftermiddagens möte med landet interreligiösa verklighet i stadens kongresshall.

Sri Lankas främsta religion är buddismen, med 70% av befolkningen tillhörande den. Buddismen kom till ön år 246 f.Kr. och blev den officiella religionen år 200 f.Kr. Efter buddismen kommer i storleksordning hinduismen som räknar 13% av befolkningen. Hinduismen fanns i Sri Lanka när buddisterna kom på 200-talet f. Kr. Idag praktiseras hinduismen främst i den nor-östra delen av ön av den etniska guppen Tamil. Därefter ser vi 10 % av befolkningen som bekänner sig som muslimer. Islam kom till Sri Lanka med de arabiska handelsfararna. De kristna i Sri Lanka är främst katoliker och räknar 7 % av befolkningen. Traditionen berättar att den helige aposteln Tomas kom till Sri Lanka det första seklet e.Kr. efter att ha varit i Kerala och södra Indien, men evangelisationen tog främst fart när de franska missionärerna kom på 1500-talet.

Det var till omkring 1000 representanter för dessa religioner som påven talade på tisdagskvällen. Påven höll sitt tal på engelska, och sa att han var glad att möta män och kvinnor i dessa stora religiösa traditioner, som med honom delar en längtan efter visdom, sanning och helighet.

Påven Franciskus påminde om att den katolska kyrkan i och med det Andra vatikankonciliet förklarade sin djupa bestående respekt för andra religioner, och han bekräftade detta, samtidigt som han sa att han hoppades att besöket skulle bidra till att uppmuntra och fördjupa olika former av inter- och ekumeniskt samarbete och dialog i landet.

Han underströk behovet av att vara tydliga och ärliga i förmedlandet av sina övertygelser för att dialogen ska vara möjlig och för att kunna urskilja det religionerna har gemensamt: ”Nya vägar kommer att öppnas för ömsesidig aktning, samarbete och faktiskt vänskap.”

Med hänvisning till det långa inbördeskriget som slutade år 2009 sa påven att det interreligiösa och ekumeniska samarbetet är brådskande i Sri Lanka. ”I alltför många år har män och kvinnor i det här landet varit offer för interna strider och våld. Vad som behövs nu är helande och enhet, inte fortsatta konflikter och motsättningar. Helande och enhet är en ädel uppgift som tillhör alla. Min förhoppning är att detta samarbete kommer bevisa att man inte behöver överge sin identitet, oavsett etnisk eller religiös, för att leva i harmoni med sina bröder och systrar.

För fredens skull får religioner aldrig missbrukas för att driva våld och krig. Vi måste vara entydiga i att förmedla den fred och samexistens som finns i varje religion, och fördöma våldshandlingar när de begås.
All the contents on this site are copyrighted ©.