2015-01-13 13:35:49

Påven i Sri Lanka - Välkomstceremonin


(13.01.2015) I sitt välkomsttal beskrev påven Franciskus Sri Lanka som den "Indiska oceanens pärla” - både på grund av dess naturliga skönhet och den rika kulturella och religiösa mångfalden. Påven framförde sina hälsningar till den nya presidenten som valdes i fredags och han tackade de olika religiösa ledarna för deras närvaro och underströk att de spelar en oumbärlig roll för landets gemensamma bästa.

Påvens besök är pastoralt, eftersom påven önskar uppmuntra katolikerna i Sri Lanka och be tillsammans med dem. En höjdpunkt blir kanoniseringen av salige Josef Vaz, som representerar kärlek och respekt för hela folket, oavsett etnisk eller religiös bakkgrund. Besöket i Sri Lanka är därmed också ett uttryck för kyrkans kärlek och omtanke för hela folket och det katolska samfundets vilja att vara en aktiv deltagare i hela samhällslivet.

Världen präglas idag av många krig mellan olika grupper på grund av en oförmåga att på ett fredligt sätt kunna lösa meningsskiljaktigheterna och konflikter, både gamla och nya, mellan etniska grupper och religioner. Sri Lanka har i åratal lidit under inre oroligheter och nu försöker man läka såren och konsolidera freden. Det är inte lätt att överkomma orättvisan, fientligheten och disharmonin som orsakade konflikten. Läkningsprocessen kräver främjandet av rättvisa och enighet.

I denna känsliga försoningsprocess spelar de olika religiösa traditionerna en viktig roll, eftersom hela samhället bör ha en "röst" och arbeta tillsammans. Alla ska känna sig fria att uttrycka sina åsikter, sina ambitioner, sina behov och sina rädslor. Det är viktigt att allt görs som i en familj, att man accepterar varandra och respekterar mångfalden som berikar alla. När folk lyssnar på varandra, ödmjukt och öppet, kan man upptäcka gemensamma värderingar och ambitioner. Därför kommer försoningsarbetet också att beröra den sociala infrastrukturen och främjandet av den mänskliga värdigheten, att upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter och den fulla integreringen av alla samhällsmedlemmar.

Påven Franciskus hoppas att de politiska, religiösa och kulturella ledarna i Sri Lanka ser till att varje ord och handling fokuseras på det gemensamma bästa och att man gemensamt kan ge ett bestående bidrag till den materiella och andliga utvecklingen för hela folket i Sri Lanka. Påven Franciskus avslutade sitt välkomsttal med en bön om att det påvliga besöket skulle utmärkas för vänskap, dialog och solidaritet.
All the contents on this site are copyrighted ©.