2015-01-13 10:12:01

Pápai üzenet az európai püspöki konferenciák hittani bizottságai elnökeinek találkozójára


Kedves Testvéreim a püspöki szolgálatban,

abból az alkalomból, hogy 2015 január 13. és 15. között Esztergomban, Magyarország ősi egyházi központjában találkozót tartanak az európai püspöki konferenciák hittani bizottságainak elnökei a Hittani Kongregációval, szívélyes üdvözletemet küldöm a résztvevőknek.

Köszönöm Gerhard L. Müller bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának ezt a kiváló kezdeményezést, amelynek célja, hogy értékelje a helyi püspöki konferenciák, ezen belül is a hittani bizottságok felelős szerepét a hit egységének és teljességének megőrzésében és a fiataloknak történő továbbadásában. Ahogyan az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításban fogalmaztam, a II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű dogmatikus konstitúciójából kiindulva, „a püspöki konferenciák sokféle és termékeny módon járulhatnak hozzá, hogy a kollegialitás kézzelfoghatóan is megvalósuljon” (n.33). Kívánom, hogy találkozótok járuljon hozzá egyes, az európai kontinensen ma jelentkező doktrinális és pasztorális nehézségek kollegiális megtárgyalásához, hogy ebből a hívekben új missziós lendület születhessen, valamint az élet transzcendens dimenziója iránti nyitottság, amely nélkül Európa elveszítheti „humanista lelkületét”, amelyet pedig szeret és védelmez (vö. Beszéd az Európai Parlamentben, 2014. november 25).

Munkálataitokat Szűz Mária, minden hívő példaképe anyai közbenjárásába ajánlva szívből küldöm rátok áldásomat.
Ferenc
Vatikán, 2015. január 9.


forrás: MKPK Sajtószolgálat
All the contents on this site are copyrighted ©.