2015-01-12 08:57:47

Påven Franciskus döpte 33 barn "Lär era barn att man inte kan följa Jesus Kristus utan kyrkan"


(12.01.2015) På högtiden för Jesu Dop som infaller söndagen efter Trettondagen, är det tradition att påven döper barn i det Sixtinska kapellet. Det gjorde även Påven Franciskus på söndagen, när 33 spädbarn tog emot dopets sakrament, under en lång och högtidlig mässa. Påven visade på sin jordnära uppmärksamhet, när han uppmanade mödrarna att amma sina barn, om de grät och var hungriga under ceremonin.

”Oroa er inte, amma de om de är hungriga och gråter, och ni har mjölk att ge dem. Vi tackar Herren för mjölkens gåva, och ber för de mödrar, som tyvärr är många, som inte är i stånd att föda sina barn. Vi ber för och försöker hjälpa dessa mammor. Det som mjölken gör för kroppen, gör Guds Ord för anden: Guds Ord hjälper tron att växa.”

Under sin predikan uppmanade påven föräldrarna och gudfäderna att låta barnen växa upp i ljuset av Guds Ord.

I första läsningen förstår vi att Gud bryr sig om sina barn som en förälder: Han vill ge dem näring, och vilken är den rika näring som Gud ger, jo det är hans Ord: hans Ord får oss att växa och bära god frukt i livet, som regn och snö gör jorden fruktbar (jfr Jes 55,10-11). Ta vanan att läsa ett stycke ur evangeliet varje dag, det är ett gott exempel för era barn. Idag är det i kyrkans och er tro som dessa barn tar emot dopet, men i morgon, med Guds nåd, kommer det att vara deras tro, deras personliga "ja" till Jesus Kristus, som ger oss Faderns kärlek.”

Påven underströk vikten av det han just sagt – kyrkans tro. Han förklarade hur dopet infogar oss i kyrkans kropp, Guds heliga folk, pilgrimer som överför tron från generation till generation. Det är kyrkans tro, Marias, apostlarnas och martyrernas tro, som man tar emot i dopet – ”en kedja av trosöverföring – från hand till hand i trons ljus – som symboliseras i det stora påskljuset som tänds under dopakten.”

”Påskljuset representerar den uppståndne Kristus, levande mitt ibland er. Lär era barn att man inte kan vara kristen utanför kyrkan, du kan inte följa Jesus Kristus utan kyrkan, eftersom kyrkan är modern, som får oss att växa i kärlek till Jesus Kristus.”

Den sista aspekten påven valde att fokusera på är orden ”i dopet är vi helgade genom den Helige Ande. Ordet "kristen" innebär att vara helgade, som Jesus, i samma ande som omgav Jesus under hans jordiska existens. Han är Kristus, den smorde, den helgade, de döpta är kristna, helgade och smorda. Hjälp era barn att leva "nedsänkta" i den Helige Anden, det vill säga i värmen av Guds kärlek, i ljuset av hans Ord. Glöm inte att ofta, ofta åberopa den Helige Anden, varje dag.

Påven underströk vikten av att inte abstrakt be till Gud utan till alla personer i Treenigheten, Fadern, Sonen och den Helige Anden, så att ”dessa barn växer upp i atmosfären av den Heliga Treenigheten. Glöm inte att be till den Helige Anden varje dag, avslutade påven och bad föräldrarna säga efter honom: ”Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan, och tänd din kärleks eld i dem”.
All the contents on this site are copyrighted ©.