2015-01-10 17:18:03

Vatikanen uppmärksammar femårsdagen av den förödande jordbävningen i Haiti


(10.01.2015) Påven Franciskus tog på lördagen emot deltagare i en konferens som uppmärksammar femårsdagen av den förödande jordbävningen i Haiti. Omkring 230,000 människor dog och upp till 3 miljoner andra drabbades svårt av jordbävningen nära huvudstaden Port-au-Prince, i januari 2010.

Endagskonferensen med titeln "Kyrkans kommunion: Minne och hopp för Haiti fem år efter jordbävningen" organiserades av den Påvliga kommissionen för Latinamerika och Cor Unum i samarbete med biskoparna av Haiti. Dess syfte är att se över återuppbyggnadsarbetet som skett under de senaste fem åren och att uttrycka påvens närhet till alla människor som fortsätter att lida till följd av denna naturkatastrof.

Den kanadensiska kardinalen Marc Ouellet, som är ordförande i den Påvliga kommissionen för Latinamerika, välkomnade deltagarna, följt av en introduktion av kardinal Robert Sarah, som är den avgående presidenten för Cor Unum, som har ansvarat för påvens donationer till Haitis folk. Bland de som deltog i konferensen fanns representanter för katolska välgörenhetsorganisationer och religiösa institutioner som arbetar i Haiti, liksom medlemmar av den diplomatiska kåren ackrediterade vid den Heliga Stolen.

Påven Franciskus träffade deltagarna under förmiddagen i Vatikanen. ”Mycket har redan gjorts för att återuppbygga landet under dessa fem år!" sa påven, men "ändå kan vi inte bortse från det faktum att mycket återstår att göras. Allt som har gjorts, och allt det som med Guds hjälp kommer att ske, vilar på tre solida pelare: den mänskliga personen, den kyrkliga gemenskapen, och den lokala kyrkan.”

”Personen står i centrum för kyrkans verksamhet. Vi har just firat jul och det är i synnerhet inkarnationen som förklarar hur viktig människan är för Gud, som ville ta vår mänskliga natur. Vår första plikt måste därför vara att hjälpa alla, varje man och kvinna, att fullständigt kunna leva som personer. Det kan inte finnas någon verklig uppbyggnad av ett land om man inte också bygger upp varje person i hans eller hennes totalitet. Detta innebär att se till att de materiella behoven hos varje person i Haiti uppfylls, och att de ska kunna vara fria att ta sitt ansvar och främja sina egna andliga och religiösa liv. Människan har en transcendent dimension, och kyrkan kan först av allt inte försumma denna dimension, som finner sin uppfyllelse i mötet med Gud. Följaktligen i denna återuppbyggnadsfas, bör humanitära och pastorala verksamheter inte konkurrera med varandra, utan snarare komplettera varandra: den ena behöver den andra, och tillsammans hjälper de haitier att bli mogna kristna personer”.

”En andra viktig aspekt är att den kyrkliga gemenskapen. Haiti har upplevt ett effektivt samarbete mellan många kyrkliga institutioner - stift, religiösa institutioner, välgörenhetsorganisationer - men även enskilda lekmän. Varje person har, på sitt sätt, genomfört ett oumbärligt välgörenhetsarbete. Denna mängd olika organ, och därmed sätt att erbjuda hjälp och utveckling på, är positivt, eftersom det är ett tecken på kyrkans vitalitet och generositeten hos så många. För detta tackar vi Gud, som har uppväckt i många en önskan att vara nära sin nästa och att på detta sätt följa kärleksbudskapet som är evengeliets hjärta. Men kärleken är ännu mer äkta och tydligare när den levs i gemenskap. Kommunion visar att kärleken inte bara handlar om att hjälpa andra, men är en dimension som genomsyrar hela livet och bryter ner alla dessa barriärer av individualism som hindrar oss från att möta varandra. Kärleken är kyrkans inre liv och manifesteras i den kyrkliga gemenskapen.” ”Jag inbjuder er därför att stärka alla möjligheter till att arbeta tillsammans. Kyrklig gemenskap återspeglas även i samarbete med de civila myndigheterna och internationella organisationer, så att alla kan sträva efter äkta framsteg för det haitiska folket, i en anda som främjar det gemensamma bästa.”

”Slutligen vill jag understryka vikten av den lokala kyrkan, eftersom det är här som den kristna erfarenheten blir konkret. Kyrkan i Haiti måste alltid bli mer levande och givande, för att vittna om Kristus och att bidra till nationens utveckling. I detta avseende skulle jag vilja uppmuntra biskoparna i Haiti, alla präster och alla som på olika sätt deltar i det pastorala arbetet, att de genom sin iver och deras broderliga gemenskap kan inspirera de troende att förnya sina ansträngningar i området för kristen utbildning och i en glad och givande evangelisation. Den evangeliska kärleken blir till en effektiv vittnesbörd när den stöds av en personlig relation med Jesus i bön, av att lyssna till Guds ord, och i mottagandet av sakramenten. Detta är den sanna "styrkan" hos den lokala kyrkan.”

Påven avslutade: ”Jag förnyar inför var och en av er min innerliga tacksamhet, jag uppmanar er att fortsätta på den väg som ni har inlett och jag försäkrar er om mina fortsatta böner och min välsignelse. Må Maria vår Moder ledsaga er och skydda er. Jag ber er om att be för mig. Tack.”

Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, leder idag en mässa som markerar slutet på konferensen i kyrkan Santa Maria in Traspontina, nära Vatikanen.All the contents on this site are copyrighted ©.