2015-01-09 15:22:51

Påven Franciskus erkänner ärkebiskop Romeros martyrskap


(09.01.2015) Ärkebiskop Oscar Romero led martyrdöden. Ett uttalande från Vatikanen bekräftade idag ett tidigare beslut som fastställde att ärkebiskopen från San Salvador dödades på grund av ”hat mot tro”.

Påven Franciskus träffade idag kardinal Angelo Amato SDB, prefekt för Helgonförklaringskongregationen, i Vatikanen och under detta möte godkände påven dekretet angående ärkebiskop Romero. Uttalandet bekräftade att påven Franciskus erkände "Guds tjänare Oscar Arnolfo Galdámez Romeros martyrium, ärkebiskop av San Salvador; född 15 augusti, 1917 i Ciudad Barrios (El Salvador) och dödades av hat mot hans tro den 24 mars 1980 i San Salvador (El Salvador)”.

Processen inleddes på stiftsnivå 1994, 14 år efter mordet på Oscar Romero, den 24 mars 1980. Den har sedan funnits i Rom sedan 1997 och främjas av Vatikanens ansvarige för saligförklaringsprocessen i detta fall, ärkebiskop Vincenzo Paglia. Ärkebiskop Romero mördades medan han firade mässan i El Salvador 1980 av högerextrema dödspatruller. Hans mord kom en dag efter att han hade sagt i en predikan att soldater bör lyda Guds bud och lägga ner sina vapen.

Ärkebiskop Romeros saligförklaringsprocess inleddes i Vatikanen för två decennier sedan men försenades flera år medan Troskongregationen studerade hans skrifter och huruvida han hade dödats för sin tro eller av politiska skäl. Det har varit en omstridd fråga huruvida Romero kan betraktas som martyr, för att klassificeras som en sådan krävs bevis på att mordet genomfördes på grund av ”hat mot tro”. Somliga menade att sociala och politiska motiv låg bakom dådet. Men år 2013 sa ärkebiskop Vincenzo Paglia, ordförande i det Påvliga familjerådet, och Vatikanens ansvarige för saligförklaringsprocessen i detta fall, att saligförklaringsprocessen av Oscar Romero nu med omedelbar verkan är ”avblockerad”. I maj 2014 försäkrade påven Franciskus biskoparna i El Salvador om att saligförklaringsprocessen av den mördade ärkebiskopen fortskred.

All the contents on this site are copyrighted ©.