2015-01-08 11:29:56

Egyptens president uppmanar till den upplysningsrevolution som påven Benedictus XVI talade om


(08.01.2015) Den skrämmande massakern i Paris den 7 januari, då terrorister attackerade
den franska satiriska veckotidningen "Charlie Hebdo", tar åter upp frågan om våld i islam. Det var den frågan som påven Benedictus XVI analyserade i sitt berömda tal i Regensburg, som ledde till kraftiga motreaktioner men även till en respektfull uppskattning från den muslimska världen.

Påven Benedictus XVI förklarade sig lite senare med sin välkända klarhet och visade på behovet av den upplysningsrevolution som kristendomen hade gått igenom, även för den muslimska världen:

"Den muslimska världen står idag inför en brådskande uppgift, liknande den som kristendomen bemötte kring upplysningstiden. [...]”

"Å ena sidan måste man motverka den positivistiska tankediktaturen som utesluter Gud från samhällslivet och från offentliga organisationer och därmed berövar människan sina specifika bedömningskriterier.”

"Å andra sidan måste man välkomna upplysningens verkliga erövringar, mänskliga rättigheter och framför allt religionsfriheten och dess praxis, och se de nödvändiga elementen för en autentisk religion i religionsfrihetens grundsatser. Liksom man i den kristna gemenskapen länge har sökt efter att finna ett bra förhållningssätt mellan tron och sådana övertygelser – ett sökande som aldrig blir definitivt slutfört - så står även den islamiska världen, med sin egen tradition, inför den enorma uppgiften att hitta ett förhållningssätt och goda lösningar i detta avseende."

Det var 2006, och sedan dess har ett fåtal röster höjts från den muslimska världen i den riktning som påven Benedictus visade på. Men nu i början av året, hände något extraordinärt, som både Vatikanens dagstidning och annan media har uppmärksammat.

För första gången talade en framstående politisk ledare inom den muslimska världen om det brådskande behovet av att utrota fanatismen ur islam, och ersätta den med en mer upplyst bild av världen.

Det var Egyptens president, General Abdel Fattah al-Sisi, som talade till en grupp islamiska religiösa ledare, på en plats med ett signifikativt värde, al-Azhar universitetet i Kairo, det högsta teologiska sunnimuslimska centrat i världen.

”Den muslimska världen kan inte längre uppfattas som "en källa till oro, fara, död och förstörelse för resten av mänskligheten. Islams religiösa ledare måste bryta sin självslutenhet och främja en religiös revolution för att utrota trångsyntheten och ersätta den med en mer upplyst syn på världen. Om de inte gör det, kommer de att vara ansvariga inför Gud, för att det muslimska samfundet går mot förödelse.”

Egyptens president al-Sisi använde kraftfulla ord, och han tog upp det han kallar för den "felaktiga tanken”, i kontrast till den autentiska islam, och han varnade för att det muslimska samfundet fjärmar sig från övriga världen. ”Hur kan det vara möjligt att en miljard 600 miljoner människor tror att det enda sättet att leva på är att eliminera resten av de sju miljarder människorna i världen?", sa han.

Presidenten sa att ingen kan förstå vad han säger om de förblir instängda i den rådande mentaliteten, och inte kliver ur sig själva för att se på tänkesättet från utsidan, och utrotar och ersätter det med en mer upplyst tanke. Han sa att hela världen väntar på ert nästa drag, och det muslimska samfundets framtid beror på det. Den islamiska Umman slits sönder, förstörs och går förlorad, genom era egna händers arbete.”

Den egyptiska regeringens religiösa institution Dar Al Iftaa, har nu påbörjat ett nationellt projekt med syftet att korrigera bilden av islam genom sociala medier, publikationer och utfärdande fatwor "som är mer anpassade till modern tid". Det tillkännagav Ibrahim Negm, som är rådgivare till stormuftin, i ett pressmeddelande.

Den 3 och 4 december stod Al Azhar universitetet värd för en konferens om extremism och terrorism. I slutdokumentet läser vi bland annat att det anses som en kriminell handling att fördriva kristna från områden som kontrolleras av militanta islamiska grupper.
All the contents on this site are copyrighted ©.