2015-01-07 15:14:23

Påven tackar alla mödrar för deras oumbärliga roll i världen


(07.01.2015) Påven Franciskus tackade alla mödrar för deras oumbärliga roll i samhället och för vad de ger kyrkan och världen. I sina ord under den allmänna onsdagsaudiensen fortsatte påven Franciskus sin katekesundervisning om familjen, som idag inspirerades av Jungru Maria som presenterar sin Son för världen.

Han reflekterade över den roll som mödrar har i samhället och i kyrkan och påpekade att kyrkan också är en mor, "vår moder" och att ingen troende därför kan vara föräldralös.

Påven sa att trots att vi på många sätt prisar våra mödrar, deras viktiga bidrag till samhällslivet, deras dagliga uppoffringar och deras ambitioner, är de ändå inte fullständigt uppskattade. Även i kristna samfund lyssnar man inte alltid på sina mödrar. Han sa att vi alla bör lyssna mer och att de bör få tillräcllkgt med stöd. Mödrar, sa påven Franciskus, "är ett motgift mot självcentrering, en brist i öppenhet, generositet och omtanke om andra".

Påven sa att moderskapet "är mer än barnafödande; Det är ett livsval, det innebär uppoffringar", respekt för livet, och ett engagemang för att föra vidare mänskliga och religiösa värderingar som är viktiga för ett sunt samhälle.

Ett samhälle utan mammor, sa påven, skulle vara ett "omänskligt samhälle" eftersom även i de mörkaste stunder "vittnar mammor om ömhet, hängivenhet och moralisk styrka". Mödrar, fortsatte han, är de som överför "den djupa känslan av religionsutövning, de första bönerna, de första gesterna av hängivenhet. Trons värde i ett människligt liv är ett budskap som mödrar överför utan att behöva ge alltför många förklaringar". Han sa att förklaringar kommer senare, men "trons frö finns i livets första, dyrbara stunder", och utan mammor "skulle det inte bara inte finnas några nya troende, men tron själv skulle förlora en stor del av sin enkla och djupa värme."

Påven citerade ärkebiskop Oscar Romero som mördades under en mässa i El Salvador 1980 och talade om "mödrarnas martyrskap", vars känslighet för allt som hotar människors liv och välfärd berikar både samhället och kyrkan. "Att vara mamma innebär inte bara att ge liv till ett barn, det är ett livsval, valet att ge liv. Detta är vackert", sa han.

Påven avslutade sin katekesundervisning med att tacka alla världens mödrar för vad de är och för allt som de ger kyrkan och vår värld.
All the contents on this site are copyrighted ©.