2015-01-07 10:02:51

Ärkebiskopen av Lagos vill att katoliker ska ta del i politiken för att förnya landet


(07.01.2015)Msgr. Alfred Martins, ärkebiskop av Lagos i Nigeria önskar att katoliker tar plats inom politiken nu inför presidentsvalet i landet. I ett möte som har hållits i hans stift i dagarna talade han kring temat: ”Herre, ge oss en ledare i enlighet med Ditt hjärta”.

Han sa att katolikernas uppgift är att förnya det politiska livet i Nigeria genom kristna värderingar. Han vill att valprocessen ska bli bättre och han hoppas att troende katoliker ska engagera sig mer i att rädda landet från ytterligare förfall. Msgr. Martins sa att det är nödvändigt att förbättra valprocessen för att den nu inte är demokratisk och för att stämningen kring valet är våldsam, bitter och full av bedrägeri.

Ärkebiskopen uppmanade katoliker att gå in i politiken för att rensa upp i systemet. Han är noga med att understryka att stiftet hållet ett vakande öga på dem som använder tro och religion bara för att få politiska fördelar i stället för att följa den.

Han sa att Evangeliets värden bör genomsyra politiken genom att föra fram människans värdighet för att garantera personers grundläggande behov som mat, bostad, säkerhet, utbildning, vatten, el och andra sociala tjänster. Msgr. Martins vill att katoliker ska delta i valet i Nigeria 2015 som inte tänker på sitt eget utan på det gemensamma bästa.
All the contents on this site are copyrighted ©.